Vikarbyrådirektivet: Regjeringen er splittet

Senterpartiet mener Norge bør bruke retten til å reservere seg mot vikarbyrådirektivet.

FLANKERT AV NEI-MENNESKER: Kommunalminister og SP-leder, Liv Signe Navarsete, går i likhet med Kristin Halvorsen og SV imot statsminister Jens Stoltenberg - og vil ta ibruk reservasjonsretten i spørsmålet om EUs vikarbyrådirektiv.
FLANKERT AV NEI-MENNESKER: Kommunalminister og SP-leder, Liv Signe Navarsete, går i likhet med Kristin Halvorsen og SV imot statsminister Jens Stoltenberg - og vil ta ibruk reservasjonsretten i spørsmålet om EUs vikarbyrådirektiv.

Sentralstyret i Senterpartiet mener Norge bør reservere seg mot å innnføre EUs vikarbyrådirektiv. Det opplyste partileder i Senterpartiet og kommunalminister, Liv Signe Navarsete, på en pressekonferanse mandag.

Navarsete sier at det ikke er gitt gode nok garantier for at arbeidsmiljøloven kan bli stående dersom vikardirektivet blir en del av det norske lovverket.

Splid i regjeringen

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har fra før sagt ja til å innføre vikarbyrådirektivet i norsk lovgiving, mens SV sier nei.

Senest lørdag truet SV med å ta dissens i spørsmålet.

Dermed står regjeringen nå splittet i saken. Arbeiderpartiet må nå søke støtte på borgerlig side for å få innført den omstridte bestemmelsen.

- Norske regler presses

Kritikerne av direktivet mener det vil føre til økt bruk av vikarer og midlertidig ansatte.

Vikarbyrådirektivets likebehandlingsprinsipp er hovedårsaken til at direktivet er omstridt. Det fastslår at vilkårene for å benytte innleid arbeidskraft (for eksempel vikarer som er ansatte i vikarbyråer, og leies ut ved behov) er de samme som ved bruk av midlertidige ansatte.

Men i norsk regelverk er begrensningene på bruk av midlertidige ansatte sterkere enn ellers i Europa. Derfor frykter kritikerne at disse bestemmelsene vil komme under press, for eksempel ved rettslig prøving i EFTA-domstolen, dersom direktivet innføres.

Fagbevegelse-nei

Hovedsammenslutningene LO, YS og Unio vil ha norsk reservasjon mot direktivet, som fagbevegelsen ellers i Europa har akseptert.

LO-leder Roar Flåthen medgir imidlertid at det ikke er garantert at direktivet ikke blir innført i Norge, selv om LO vender tommelen ned.

- Signalene som har kommet, går i retning av at direktivet innføres, sa Flåthen til NTB i slutten av januar.

Akademikerne-ja

Den siste store arbeidstakerorganisasjonen i Norge, Akademikerne, støtter på sin side direktivet.

- Bakgrunnen er at direktivet faktisk vil bidra til å gjøre bemanningsbransjen bedre, både ved at vikarer får krav på minst samme tarifflønn som de ordinært ansatte i virksomheten, samt at det innføres ordinære arbeidsgiverkrav til vikarbyråene, sier leder i Akademikerne, Knut Aarbakke, til E24.

- Frykten for at vikarbyrådirektivet vil føre til langt flere vikarer i norsk arbeidsliv er fullstendig udokumentert og frykten for at arbeidsmiljøloven vil kunne måtte endres uten juridisk grunnlag, sier han.

Støtte i opposisjonen

- Vi er på linje med Ap i denne saken. Jeg tror nok Ap vil få støtte fra opposisjonen til å få gjennom vikarbyrådirektivet på Stortinget, uttalte Høyres Torbjørn Røe Isaksen til Klassekampen i forrige uke.

På forsiden nå