Vil åpne for private sykehus

Arbeiderpartiet gjør helomvendig, og går nå inn for økt bruk av private kommersielle sykehus.

			Jens Stoltenberg og Bjarne Håkon Hansen skal gå inn for økt bruk av private sykehus for å bidra til kontroll me helseutgiftene.
Jens Stoltenberg og Bjarne Håkon Hansen skal gå inn for økt bruk av private sykehus for å bidra til kontroll me helseutgiftene.

Det er Dagens Næringsliv som i dag skriver at Arbeiderpartiet skal ha snudd i saken om private sykehus, og at dette er en viktig sak for partiet i de pågående regjeringsforhandlingene.

Tidligere har Arbeiderpartiet vært svært skeptiske til bruk av private sykehus, men partiet skal nå være opptatt av behovet for et økonomisk sammenligningsgrunnlag for de offentlige sykehusene. I Soria Moria-erklæringen fra 2005 skrev de rødgrønne at regjeringen vil "at omfang av avtaler mellom regionale helseforetak og private kommersielle sykeuhs må begrenses", og det er denne setningen Arbeiderpartiet nå vil fjerne.

Utgiftene til sykehusene har blitt doblet siden 2002, og Bjarne Håkon Hanssen og Jens Stoltenberg skal være svært opptatt av å finne tiltak som kan bidra til kontroll over den enorme veksten.

I dag utfører private aktører 2,9 prosent av de offentlig finansierte helsetjenestene, mens tallet under Bondevik-regjeringen var 3,5 prosent. Dagens Næringslivs kilder hevder at Bjarne Håkon Hansen selv har vært blant de som mener at regjeringen har holdt seg med en for rigid bestemmelse til bruk av private sykehus.

Les også E24-journalist Øystein Sjølies kommentar: Høyre er best på velferd

Les også:

Mindre penger til sykehus, skoler, veier og pensjoner

På forsiden nå