Mangfoldsbarometeret

Vi sjekker trykket på likestilling og mangfold i norske virksomheter

I samarbeid med

Totalscore

Dette er vi fornøyde med:
  • Arbeidstakerne vurderer jobben sin generelt som svært inkluderende
  • Tre av fire vil anbefale andre å jobbe der de selv jobber

3,9 / 5

Dette kan bli bedre:
  • Kvinner sier de opplever ubevisst diskriminering dobbelt så ofte som menn
  • To av fem kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn sier de har opplevd ubevisst diskriminering

Totalscoren beregnes ut fra et gjennomsnitt av vurderinger om inkludering, likestilling og mangfold på arbeidsplassen. Mangfoldsbarometeret er basert på selvrapportering av over 10500 ansatte i 434 ulike norske virksomheter.

Utvalgte kategorier

Vil du bidra til bedre oversikt?

Noen kjappe fakta

47 prosent av LHBTIQ sier de opplever at deres kvalifikasjoner blir stilt spørsmål med på grunn av hvem de er.

Etniske minoriteter har 50 prosent høyere sannsynlighet for å svare at de har opplevd upassende vitsing om gruppen de tilhører

Kvinner har 67 prosent høyere sannsynlighet for å svare at de ikke ser et fremtidspotensial på arbeidsplassen, sammenlignet med menn

Slik oppleves norske arbeidsgivere

Virksomheten tilrettelegger for at alle skal ha like muligheter
Menn
Kvinner
Ikke-binær
Etnisk majoritet
Etnisk minoritet
Heteroseksuell
LHBTIQ
Veldig uenig
1
2
3
4
5Veldig enig
Jeg føler meg velkommen og inkludert i virksomhetens kultur
Menn
Kvinner
Ikke-binær
Etnisk majoritet
Etnisk minoritet
Heteroseksuell
LHBTIQ
Veldig uenig
1
2
3
4
5Veldig enig
Jeg har aldri opplevd ubevisst diskriminering
Menn
Kvinner
Ikke-binær
Etnisk majoritet
Etnisk minoritet
Heteroseksuell
LHBTIQ
Veldig uenig
1
2
3
4
5Veldig enig
Jeg har en fremtid på arbeidsplassen
Menn
Kvinner
Ikke-binær
Etnisk majoritet
Etnisk minoritet
Heteroseksuell
LHBTIQ
Veldig uenig
1
2
3
4
5Veldig enig
Hvordan opplever arbeidstakere at ledelsen kommuniserer viktigheten av mangfold i forhold til hvordan ledelsen prioriterer mangfold gjennom tiltak?
Kommunikasjon
Tiltak
Veldig uenig
1
2
3
4
5Veldig enig

Rangering av bransjer

Antall bransjer

17

Gjennomsnittsscore

4,0

Bransje
Antall
Score
Eiendom100+

4,3

PR, markedsføring og kommunikasjon250+

4,3

Konsulent­virksomhet1150+

4,3

Retail350+

4,2

Energi100+

4,2

Frivillige organisasjoner100+

4,1

Transport150+

4,1

Juss400+

4,1

Offentlige tjenester150+

4,0

Informasjons­teknologi1650+

4,0

Finans1250+

4,0

Bygg og anlegg250+

3,9

Media100+

3,6

Olje, gass og gruvedrift100+

3,5

Politikk og myndigheter100+

3,4

Utdanning100+

3,4

Helse­tjenester250+

3,2

Nysgjerrig på hvordan din arbeidsplass rangerer? Sjekk det ut på Equality Check

Kvinneandel i de 200 største selskapene (CORE 2020)

Denne kartleggingen er utført av Core.

Kvinneandel i toppledergruppene i ulike bransjer (CORE 2020)

Vi finner en liten, men positiv utvikling i de fleste bransjer siden 2018. Kun 1 av 11 bransjer har kjønnsbalanse i toppledergruppen.

Denne kartleggingen er utført av Core.

Illustrasjon: Brookly Pack

Foto: iStock