Edda satt Mecom under press

Ledelsen i Edda Media skal etter det NTB erfarer ha foreslått for styret i Mecom-gruppen at den norske divisjonen ble notert som et eget selskap på Oslo Børs.
<b>UT MED SJEFREDAKTØREN</b>: Mecom-sjef David Montgomery vil fjerne sjefredaktørene og erstatte dem med innholdsredaktører.
UT MED SJEFREDAKTØREN: Mecom-sjef David Montgomery vil fjerne sjefredaktørene og erstatte dem med innholdsredaktører.

Da styret i Mecom ifølge britiske aviser skulle vurdere forslaget denne uka, dukket det opp et bud på Edda Media fra en ukjent investor. Budet er ifølge Financial Times på 375 millioner pund eller rundt 3,8 milliarder kroner.

Mye tyder imidlertid på at det nå pågår en prosess med sikte på å få de gamle Orkla-avisene tilbake til norske eiere og at det ikke foreligger noe konkret bud.

Pressetalsmann Tor Arne Olsen ved Oslo Børs sier til NTB at de britiske oppkjøpsreglene er like strenge som de norske. Det er budgiveren som plikter å opplyse London-børsen om et forpliktende bud. Informasjon om et bud skal uten opphold meddeles markedet. Så langt foreligger ikke slik informasjon.

Hvor går Edda

I de to britiske avisene Financial Times og The Guardian er det eksplisitt opplyst at A-pressen ikke er budgiveren. Likevel er den mest sannsynlige utgang på den dragkampen som nå pågår, at Mecom enten fortsetter som før etter en kapitalutvidelse, eller at A-pressen og Edda Media blir fusjonert.

Det største hinderet er at lov om eierskap i mediene forbyr en slik løsning, men i VG fredag sier kulturminister Trond Giske at han er åpen for å ta en diskusjon om en sammenslåing dersom spørsmålet blir aktuelt.

Ettersom eierskapsbegrensningene er vedtatt etter initiativ ikke minst fra Arbeiderpartiet, er Kulturdepartementets holdning helt avgjørende. Giske har også tidligere, da Media Norge var et stridstema, antydet at han ser positivt på en sammenslåing mellom de gamle borgerlige avisene i Edda Media og de tidligere arbeideravisene i A-pressen.

Det skal også ha vært dialog mellom Bernergruppen (Dagbladet) og Mecom, og ifølge Dagens Næringsliv er også konsernsjef i Opplysningen AS, Stig Eide Sivertsen, interessert. Eide Sivertsen var sammen med Kjell Aamot arkitekten bak børsnoteringen av Schibsted på 1990-tallet.

I Bernergruppens ledelse sitter det en rekke tidligere Orkla-ansatte med Jens P. Heyerdahl på toppen. Alle har en betydelig erfaring med avisene i Edda Media.

Mecoms økonomi

Etter torsdagens styremøte i Mecom steg aksjeverdien i selskapet med drøye 10 prosent på London-børsen. Det ble handlet for snaue 50 millioner kroner. Fredag stiger kursen ytterligere, men fortsatt er en kurs på 25 pence under en tredel av hva aksjen har vært omsatt for tidligere.

Mecoms eiere er kapitalfond med basis i banker. Hovedtyngden er som toppsjefen David Montgomery, irske. Til nå har de vært villige til å følge Mecom-sjefen i hans ekspansjon rundt om i Europa, men med et verdifall fra 11 til tre milliarder kroner for hele Mecom-gruppen, er det lite sannsynlig at de vil delta i en rettet emisjon for å berge Montgomerys avisdrømmer.

Les også:

Til E24-forsiden

På forsiden nå