Hvem herjer i media-Norge?

I dette innlegget tar Stig Finslo i Edda Media til motmæle mot anklagene om at Mecom er skadelig for det norske mediemangfoldet.

Medietilsynet står fast ved at en sammenslåing av landets regionaviser vil være til skade for mediemangfoldet og i strid med norsk medielovgivning. Journalist Ulf Rosenberg i Stavanger Aftenblad er derfor skuffet.

Les også: Retten er siste utvei for Schibsted

Som aktiv aktør i bestrebelsene på å få Schibstedprosjektet Media Norge realisert, er journalisten velvillig og skråsikkert sitert i likelydende artikler i Schibstedpublikasjonene Aftenposten og E24 21. juni: ”Det er rart at Mecom kan herje på som de vil, til betydelig skade for mediemangfoldet, mens en eiermessig integrasjon med mål om å styrke og sikre regionavisenes stilling ikke går gjennom.”

Journalist – unnskyld prosjektstyrerepresentant i Media Norge - Ulf Rosenberg må åpenbart være i besittelse av inngående kunnskap om Mecom og Edda Medias handlinger.

Som informasjonsansvarlig i Edda Media, det norske medieselskapet som er eid av britiske Mecom, burde jeg hatt kunnskap om slike forhold. Men jeg er ukjent med at vi har herjet rundt i norske medier og jeg er ukjent med hvilken betydelig skade vi skal ha påført mediemangfoldet.

Påstandene som fremsettes av prosjektstyrerepresentanten i Media Norge er alvorlige. Siden de kommer fra en representant fra Stavanger Aftenblad, som de siste årene har høstet betydelig erfaring med omstridte eiermessige disposisjoner, må vi gå ut ifra at det er noe særs alvorlig Rosenberg har i tankene.

Aftenbladet har jo selv opplevd nedbemanninger, ekstraordinære kapitaluttak i år der virksomheten har gått med underskudd og et overraskende og ekstremt kontroversielt eierskifte timer før årets generalforsamling.

Siden det ikke er første gang lignende påstander om Edda Media og våre angivelige handlinger fremsettes i de Schibstedkontrollerte avisene, tillater jeg meg derfor å be om dokumentasjon. Vi er når som helst rede til å gå i åpen dialog og debatt om vår virksomhet:

  • Hvilke konkrete herjinger står Mecom bak i Norge?
  • Hvilke konkrete skade – av betydelig omfang – har Edda Media påført mediemangfoldet i Norge?
  • På hvilken måte skiller Edda Media seg negativt ut fra andre medieeiere med tanke på for eksempel økonomiske krav, bemanningsutvikling?
  • Hvis ikke Rosenberg kan dokumentere sine påstander, forventer jeg at han stanser med den virksomheten han bedriver og som i ordboka blir forklart på følgende måte: ”Person som forgifter en debatt med usaklige beskyldninger mot motparten”.

På forsiden nå