Fikk ikke fast jobb - går til sak mot NRK

En journalist og lydtekniker i NRK krever fast ansettelse etter å ha vært vikar i NRK i nesten tre år.

<p><b>TIL RETTEN:</b> Tirsdag møter mannen sin tidligere arbeidsgiver NRK i Oslo tingrett. Det er satt av tre dager til saken.<br/></p>

TIL RETTEN: Tirsdag møter mannen sin tidligere arbeidsgiver NRK i Oslo tingrett. Det er satt av tre dager til saken.

- Vi mener dette er en helt uholdbar praksis NRK har lagt seg til over veldig mange år, sier advokat Knut A. Skaslien i Norsk Journalistlag til E24.

Han er advokat for mannen som har gått til sak mot NRK etter å ha vært vikar i omtrent to og et halvt år ansatt i Østlandssendingen. 

Mannen, som tirsdag møter NRK i Oslo tingrett, mener at han ble sagt opp på rettsstridig vis da han i fjor sommer fikk han beskjed om at han ikke fikk forlenget vikariatet.

I sluttinnlegget pekes det på at han er fagutdannet journalist og lydtekniker, og at han i tiden i kanalen skal ha «dekket NRKs behov for arbeidskraft under omstendigheter som tilser at han både kunne og skulle vært fast ansatt».

- Systematisk utskiftning

Mannen og hans advokat mener at NRK har et stort behov for arbeidskraft som er udekket ved faste ansettelser, og at statskanalen «fører en planmessig og strategisk policy for å undergrave og omgå lovens hovedregel om at dette behovet blir dekket av ansatte med stillingsvern.».

Dette skjer ifølge dem ved en «systematisk utskiftning av midlertidige ansatte etter to-tre år».

- Det er viktig å få belyst dette for domstolene slik at får avklart om dette er noe kan fortsette med, eller om NRK må sørge for å gi vikarer stillingsvern i større grad, sier Skaslien.

Uenige

Ifølge NRK har mannen fått tidsbegrensede tilkallingsvikar- og vikarkontrakter fordi behovene har vært midlertidige. Årsaken til at han sommeren 2013 ikke fikk forlenget vikariat er ifølge NRK at en fast ansatt kom tilbake fra permisjon og overtok mannens oppgaver.

I statskanalens sluttinnlegg står det videre at mannen var en av flere som i den aktuelle perioden ikke fikk ny kontrakt, og at årsaken til at mannen ikke fikk forlenget vikariatet var manglende ledige oppgaver innenfor hans kompetanseområde. 

De skriver videre at de mener Østlandssendingens «bruk av vikarer og tilkallingsvikarer høsten 2013 dokumenterer at grunnbemanningen har vært og er riktig».

NRK viser også til at det fremgår av paragraf 14-2 (2) i arbeidsmiljøloven at fortrinnsretten ikke gjelder for vikarer, og at NRK derfor kan inngå kontrakter med den de mener er best kvalifisert. 

Ønsker erstatning

Det er satt av tre dager til saken, som starter i Oslo tingrett tirsdag.

I sluttinnlegget fra mannen er det lagt ned påstand at NRK dømmes til å betale ham erstatning fastsatt etter retten skjønn, og at NRK også dømmes til å betale saksomkostninger.

I NRKs sluttinnlegg legges det ned påstand om at NRK frifinnes, at mannens arbeidsforhold opphører «fra det tidspunktet retten bestemmer», og at mannen betaler sakskostnadene til NRK.

Ikke lenger tilknyttet

Ifølge Skaslien er mannen nå på ingen måte tilknyttet NRK.

- Og det er jo dette som er problemet for midlertidig ansatte, nemlig at de ikke har krav på å stå i stilling mens de venter på rettslig avgjørelse, sier han.

NRKs advokat Camilla Steenbuch ønsket søndag ikke å kommentere saken overfor E24.


Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå