Veksten på nettet bremser opp

Annonseveksten på nettet avtar. - Også på nettet merker man nå at det økonomiske bildet er mer usikkert enn på lenge, sier Børge Sandengen i interesseorganisasjonen INMA.

Reklamefolk sier at annonsørene skjerper sine krav. De vil ha valuta for pengene. Antallet klikk holder ikke lenger.

- Mediene selv må bidra til å skape økt grad av fokus rundt merkevareannonsene. Det krever også at mediene åpner for å nye former for annonseflater ut over de rene bannerannonsene som har vært så populært hos oss. Vi må tenke nytt om formatene som brukes for å få et videre løft, sier adm. direktør Ruben Søgaard i mediebyrået Mediacom. Hans firmaer har blant annet hatt Hennes & Mauritz og Komplett.no som kunder på nettet.

Større krav

Mangelen på god respons har vært en svakhet i den tradisjonelle nettannonseringen, mener mediebyråsjefen. Norske nettmedier blir også presset fordi de møter konkurransen fra de store søkemotorene og fra internasjonale annonsenettverk, tilføyer han.

- Det økonomiske bakteppet påvirker også annonsørenes adferd. Akkurat nå råder en god del usikkerhet. Og det er klart at de mediene som gir annonsørene mindre igjen, blir kuttet ut først, sier Søgaard.

Tallenes tale

Verdien av merkevareannonsene på norske nettsteder i mai utgjorde i mai 124 millioner kroner. Det ga en økning på 10 prosent i forhold til tilsvarende måned året i fjor. I årets fem første måneder er det omsatt merkevareannonser på nettet for 592 millioner kroner. Det gir en økning på 13 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor.

De ferske tallene viser altså en beskjeden vekst i forhold til de årlige vekstratene siden dotcomboblen brast og nettet lå nede i 200-2001. De har gjerne ligget mellom 40 og 50 prosent.

Minus i eiendom

Innenfor rubrikkannonsene har eiendomsmarkedet stagnert fullstendig. Det gjenspeiler prisnedgangen og usikkerheten som nå råder i boligmarkedet. Månedstallene viser at verdien av boligannonsene faktisk lå to prosent lavere i mai i år enn i mai 2007.

- Utviklingen er ikke dramatisk, men merkbar. Alle vet jo at heller ikke nettannonseringen kan vokse inn i himmelen.

Men vi ser altså en markert oppbremsing i veksttakten, sier Sandengen, som leder organisasjonen for interaktiv markedsføring (INMA). Annonsetallene stammer fra INMA og Mediebedriftenes Landsforenings Nettforum.

Les mer om dette: - Finn.no vil få kjørt seg

Klikk mindre viktig

De store merkevareannonsørene i Norge finnes som oftest i en av de tre kategoriene reiseannonsører, telekom og elektronisk handel. Sannsynligvis er det innenfor disse kategoriene at annonsørene bremser veksten i markedsføringen på nettet, sier Sandengen.

Nettstedene selv må bli bedre til å vise annonsørene at deres pengebruk faktisk får positive virkninger på oppbyggingen av viktige merkevarer. - Antallet klikk er mindre dominerende enn tidligere, sier Sandengen.

Les også: TV2 må si opp 60 og - Finn.no vil få kjørt seg

Til E24-forsiden

På forsiden nå