730 mill. i krav etter TA Invest-konkurs

Bankene og tidligere medlemmer i aksjespareklubben krever det tidligere samboerparet Eva-Karin Haugen og Per Sten Andersen for tilsammen 730 millioner kroner.

			SAKSØKT: Eva-Karin Haugen startet TA Invest i 1996 sammen med samboer Per Sten Andersen, da som aksjemegler.
SAKSØKT: Eva-Karin Haugen startet TA Invest i 1996 sammen med samboer Per Sten Andersen, da som aksjemegler.

Konkursboene til selskapene Ek-Eiendom og Aksjespareklubben TA Invest møter krav fra 375 tidligere medlemmer, i tillegg til bankenes krav, skriver Finansavisen.

Bobestyrer Leif Petter Madsen i Wikborg Rein har så langt solgt ut eiendommer for 160 millioner kroner. Madsen håper å få inn ytterligere 15 millioner kroner. Dette gir et lite overskudd etter at bankenes krav er dekket.

Medlemmenes krav beløper seg til rundt 555 millioner kroner. Bankenes krav står først på prioriteringslisten. Samlet beløper kravene seg til svimlende 730 millioner kroner.

Noen av medlemmene har også krevd den rapporterte gevinsten tilbakebetalt. Siden oppstarten i 1996 er det kun én måned Per Sten Andersen ikke har rapportert om gevinst.

Det er lite verdier gjemt i konkursboet. Aksjer finnes det lite av og politiet har ikke funnet gjemte penger .

Skikkelig regnskap er aldri blitt ført for Aksjespareklubben. TA Invest skulle operere med en portofølje 1/3 aksjer, 1/3 renteobligasjoner og 1/3 opsjoner.

Nå venter bobestyrerer og politiet på borevisors rapport. Den vil forhåpentlig være klar før jul.

- Aksjespareklubben kan ha blitt drevet for medlemmenes regning allerede fra 1. januar 2005, sier bobestyrer Madsen til Finansavisen.

Flere nyheter på E24

På forsiden nå