Alt må testes på nytt

En underleverandør av SFTs underleverandør byttet om på prøver. Nå må alle produktene testes på nytt og produkter med giftige stoffer kan være ute på markedet.

SFT gjennomførte en stikkprøvekontroll av oppblåsbare badeleker i mai. I juni gikk SFT ut med resultatet av testen som viste at 2 av de 21 testede produktene inneholdt det giftige stoffet ftalater.

I går ble det klart at en underleverandør av SFT byttet om på prøvene og dermed feilaktig konkluderte med at Jysks badebasseng inneholdt ulovlige verdier av ftalater.

Nå viser det seg at en tysk underleverandør gjennomførte prøvene for SFTs underleverandør Als Ananlytica Group.

Les også: Risikerer millionerstatning for giftskandale

Nå vil det tyske laboratoriet Gesellschaft für bioanalytik (GBS) teste alle produktene på nytt. Dette er samme laboratorium som utførte den skandaløse ombyttingen.

Ombyttingen skjedde ifølge daglig leder Torgeir Rødsand for Analytica Norge under en ektraksjon (oppløsing) av to materialprøver. To ekstraherte (oppløste) prøver ble forbyttet med hverandre før de skulle kjøres i analysemaskinen.

Dermed ble produktet som ikke inneholdt ftalater stemplet som ulovlig, mens det andre produktet ble godkjent.

- Betyr dette at det kan befinne seg et produkt med ftalater på markedet?

- Vi har bedt analyselaboratoriet om å analysere hele serien igjen, sier sier fungerende direktør i miljøoppfølgingsavdelingen Grete Strand til E24.

Rødsand kan ikke uttale seg om et av de 21 norske produktene som ble godkjent etter stikkprøvekontrollen i mai kan inneholde ftalater.

Kan ha godkjent giftig produkt

Ftalater har vært forbudt i leker og småbarnsprodukter beregnet på barn under tre år siden 1999 og SFT kontrollerer jevnlig myke plastprodukter beregnet for små barn.

SFT benytter seg av flere eksterne laboratorier for å teste ulike produkter, men Analytica er blant de få som er kreditert til å teste ftalater, ifølge SFT.

Analytica kan imidlertid ikke utføre testene på sine egne laboratorier og måtte dermed benytte det tyske laboratoriet GBS som er akkreditert til å teste ftalater. Laboratoriet er ifølge Rødsand velrennomert, men det vil nå gjennomgå laboratoriets rutiner.

- Vi kan ikke leve med å ha en usikkerhet. Vi markedsfører oss som kvalitetsbeviste og dette er noe som vi tar veldig hardt, understreker Rødsand.

Han beklager sterkt ovenfor Jysk.

Vurderer analysefirmaet

Nå vil SFT vurdere kvaliteten på Analyticas analyser.

- Vi vil vurdere det hos oss. Det er helt naturlig at vi gjennomgår vårt samarbeid med analysefirmaet, sier Strand til E24.

Jysk fremholdt overfor SFT at deres prøver viste at bassenget ikke inneholdt ftalater. SFT tok igjen kontakt med Als Analytica Group og bad om en ny bekreftelse på prøveresultatet. 18. juli bekreftet Analytica prøveresultatet som viste at Jysk bassenget inneholdt ftalater.

23. juli mottok imidlertid SFT en avviksrapport fra Analytica som viser at produktet kun inneholder 0,002 prosent ftalat. Rapporten konkluderer med at laboratoriet har forbyttet prøvene da disse ble analysert.

SFT understreker at de må kunne stole på sine underleverandører.

- Mener du dette er ansvarsfraskrivelse?

- Nei, det mener jeg ikke. Men det bør gi grunn til ettertanke hos SFT, at de ikke har full kontrol over deres testlaboratorier. For forbrukernes skyld er det viktig, at der er sikkerhet for, at slike tester er korrekte, sier Jysks kommunikasjonsdirektør Kim Nøhr Skibsted til E24.

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå