Apotek uten konkurranse

Det er ingen konkurranse mellom apotek med ulike eiere. Det viser en ny undersøkelse fra Norges Handelshøyskole.

- Om det er ett eller 10 apotek i et område, spiller ingen rolle. Det er nesten ikke prisforskjeller mellom apotek med ulike eiere, sier forsker Kurt Brekke ved Norges Handelshøyskole.

Mangelen på konkurranse og prisforskjeller gjelder alle legemidler, enten de er på resept eller ikke, og enten staten eller kunden betaler medisinen.

Sammen med to kolleger har Brekke gjort en undersøkelse for å kartlegge apotekkonkurransen i Norge. Forskerne har tatt for seg 160 apotek og sett på konkurransen i lokale markeder.

Dobling. Etter liberaliseringen av apotekmarkedet i 2001, har vi fått dobbelt så mange apotek her i landet, i alt rundt 550. Åpningstiden på apotek har også økt. Tilgjengeligheten til legemidler har dermed bedret seg. Men målet om å etablere priskonkurranse har slått feil. Det viser både Brekkes og tidligere undersøkelser.

Brekke og kollegene har sett på lokale markeder med alt fra fra ett til 10 apotek, og sammenlignet prisene i apotek med ulike eiere - både kjedeapoteker med grossister som eiere og frittstående apotek. De har sammenlignet prisene på legemidler både på blå resept, som staten betaler, og på hvit resept, som kunden betaler, samt reseptfrie legemidler fra 2000 til 2004.

- Prisene er ikke systematisk lavere i områder med mange apotek, og prisene er ikke systematisk lavere i frittstående apotek, fastslår Brekke.

Prisene endrer seg ikke engang i områder som lenge har hatt ett apotek, men så får flere apotek med andre eiere.

Brekke mener årsaken til mangelen på priskonkurranse er sammensatt: Myndighetenes prisreguleringer har ikke stimulert til konkurranse. Dessuten er det problematisk å konkurrere på pris når det er forbud mot å annonsere for legemidler.

Brekke trekker også frem tre store grossisters eierskap i nesten samtlige av landets apotek som konkurransebegrensende.

- Kundene er lite prisfølsomme når staten betaler medisinene på blå resept. Men på mange reseptfrie legemidler burde kundene være interessert i konkurranse, sier Brekke. I den grad kundene har forsøkt å spare penger ved å gå fra apotek til apotek, har det vært fullstendig bortkastet.

På forsiden nå