Ansettelsestempoet bremser opp: – Litt overraskende

Norske arbeidsgivere har forsiktige forventninger til årets siste kvartal sammenlignet med tidligere i år, viser Manpowers arbeidsmarkedsbarometer. Vi kan vente en tregere vekst i sysselsettingen fremover, mener seniorøkonom.  


<p><b>FLERE ANSETTER ENN NEDBEMANNER:</b> Norske arbeidsgivere ser utsikter til et roligere ansettelsestempo i siste kvartal av 2017. Men optimismen i arbeidsmarkedet er fortsatt til stede.</p>

FLERE ANSETTER ENN NEDBEMANNER: Norske arbeidsgivere ser utsikter til et roligere ansettelsestempo i siste kvartal av 2017. Men optimismen i arbeidsmarkedet er fortsatt til stede.

Arbeidsgivere i Norge har mer nøkterne forventinger til årets siste kvartal. Ansettelsestempoet er ventet å bli lavere enn i månedene før, viser Manpower arbeidsmarkedsbarometer.

Flere arbeidsgivere planlegger likevel å oppbemanne enn å nedbemanne. Dermed fortsetter den positive utviklingen vi har sett det siste året, mener konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

– Nå ser vi at stemningen er litt mer avventende enn i forrige kvartal, noe som er litt overraskende, men samtidig skal vi ikke legge for mye vekt på ett kvartal, sier Brath.

– Vi ser fortsatt en positiv trend i norsk arbeidsmarked og en kurve som går svakt oppover, sier hun.

– Mer stabilt arbeidsmarked

Arbeidsmarkedsbarometeret bygger på svar fra norske arbeidsgivere om hva de tenker å gjøre med arbeidsstokken sin neste kvartal.

Alternativene de har er oppbemanne, nedbemanne, uforandret eller vet ikke (les mer om funnene i undersøkelsen i faktaboksen).

For årets siste kvartal ser vi at det sesongjusterte nettotallet for bemanningsutsiktene faller litt fra kvartalet før. Det innebærer en liten nedgang i optimismen blant arbeidsgiverne sammenlignet med månedene forut.

– Den største endringen fra forrige kvartal er at det er en økning i antallet arbeidsgivere som ikke vil gjøre noen endring i bemanningen, forklarer Brath.

– Nå sier 89 prosent at de ikke vil gjøre noen endring, mot 84 i forrige kvartal, noe som tyder på et mer stabilt arbeidsmarked. Det er en positiv utvikling.

Det er ventet oppbemanning i seks av ni sektorer i årets siste kvartal.

Brath trekker frem at det fortsatt er optimisme i bygg- og anleggssektoren, og mer optimisme i olje- og gassektoren enn på lenge. Innen sistnevnte sektor har bemanningsutsiktene økt med 10 prosentpoeng siden forrige kvartal og siden samme tid i fjor.

– Olje- og gassbranjen er den mest positive nå sammen med bygg og anlegg. Det er kanskje tegn på at det er i ferd med å skje noe i den bransjen, sier hun.

Innen handel- og servicenæringen går det derimot i motsatt retning. Sektoren har nå de svakeste bemanningsutsiktene, med et fall på 8 prosentpoeng fra forrige kvartal og 9 prosentpoeng siden samme tid i fjor.

– Det er for tidlig å si om det er en trend, men generelt er det ofte en fordel om handel og service er positiv, for er privat forbruk bra, er det positivt for økonomien, sier Brath.

Sterkt regionalt nettverk

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener tallene i Manpowers barometer stemmer godt overens med utviklingen vi ser generelt i norsk økonomi. Han viser blant annet til sysselsettingstallene i nasjonalregnskapet, som har vist en jevn oppgang det siste året og økte enda litt mer i andre kvartal.

– Selv om sysselsettingen har steget, har det ikke vært noen sprek oppgang. Vi snakker om en gradvis økning, sier Gonsholt Hov.

Han trekker også frem Norges Banks Regionalt nettverk, som ble publisert tirsdag. Det viser den sterkeste produksjonsveksten i Norge siden slutten av 2012, men samtidig sier bedriftene i nettverket at de venter avtagende vekst de neste seks månedene.

 <p><b>– BEKREFTER BILDET:</b> Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener Manpower-tallene bekrefter utviklingen generelt i norsk økonomi.</p>

– BEKREFTER BILDET: Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener Manpower-tallene bekrefter utviklingen generelt i norsk økonomi.

– Kontaktbedriftene har skrudd ned forventningene til videre sysselsettingsvekst noe. Vi har i tillegg forventningsundersøkelsen til Norges Bank som ble publisert i forkant av Regionalt nettverk, som viste at oppgangen i bedriftenes ansettelsesplaner har flatet noe ut, sier Gonsholt Hov, og presiserer:

 – Det er ikke noe dramatikk i tallene, men de viser at vi er i en oppgangskonjunktur hvor den videre oppgangen er noe avdempet, og sysselsettingsveksten fremover ser ut til å bli litt svakere enn vi har sett i det aller siste, sier han.

Vi må forvente en treg prosess for den videre gjeninnhentingen av økonomien, etter en nedgangskonjunktur hvor vi samtidig har fått god drahjelp fra økt offentlig pengebruk og sterk vekst i boligmarkedet, mener seniorøkonomen.

– Vi kan ikke forvente de samme impulsene i tiden fremover. Oljeinntektene vokser ikke like raskt som før, og det er lite rom for å øke oljepengebruken fra dagens nivå. Den sterke veksten i boligmarkedet har dessuten bidratt til at boligbyggerne har økt aktiviteten, noe som igjen har bidratt til BNP-veksten. Men når boligmarkedet kjøler seg ned, vil byggeaktiviteten bli redusert, forklarer Gonsholt Hov.

Geografiske forskjeller

 <p><b>POSITIV:</b> Konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.</p>

POSITIV: Konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

Det er også regionale forskjeller i Manpowers barometer. Mens Stor-Oslo og Midt-Norge er områdene med de mest positive arbeidsgiverne, er ikke østlandsområdet like positivt som det i en periode har vært. Forskjeller i hvilke næringer som dominerer i de ulike områdene kan være med å forklare de regionale forskjellene.

– I alle geografiske områder er det likevel flere som skal ansette enn nedbemanne, oppsummerer Brath.

– Det er ganske stor samvariasjon med hva arbeidsgiverne sier og hva som skjer. Den nøkterne optimismen fortsetter, men arbeidsgiverne er fortsatt litt avventende, sier hun.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå