Arver 118 mill. fra mor

Men storebror seiler opp som Treschows hovedarving.

MOR og DATTER: Victoria Marie Stang Treschow har overtatt 100 prosent av aksjene i investeringsselskapet Fresje AS fra sin mor, Mille Marie Treschow. Her er de avbildet sammen i høst, på Oslo Fashion Week.
MOR og DATTER: Victoria Marie Stang Treschow har overtatt 100 prosent av aksjene i investeringsselskapet Fresje AS fra sin mor, Mille Marie Treschow. Her er de avbildet sammen i høst, på Oslo Fashion Week.

Mille-Marie Treschow (57) har overlatt investeringsselskapet Fresje til datteren Victoria Marie Stang Treschow (22). Men trolig er det storebroren som overtar familieimperiet.

Treschow-formuen er i bevegelse mellom generasjonene:

Nå har unge Victoria overtatt alle aksjene i investeringsselskapet Fresje AS, som ifølge årsrapporten for 2010, hadde verdier for 118 millioner kroner.

Mye tyder på at dette er familieselskapet hun skal få.

Trolig er det storebror Michael Stang Treschow (24) som skal overta og drifte den store familieformuen som ligger i Treschow Fritzøe-selskapene, inkludert Lundhs AS, skogene og ikke minst slottet.

Familieformuen er ifølge Kapitals årlige oversikt, verdt 2,3 milliarder kroner.

Til neste generasjon

- Jeg kan bekrefte at Victoria har overtatt alle aksjene i Fresje AS, sier styreleder i Fresje, Stein Grimsrud.

Han overtok nylig som styreleder etter Mille Marie Treschow, og er administrerende direktør i Treschow Fritzøe Holding og styreleder i Treschow Fritzøe AS.

OVERTAR IMPERIET?: Storebror Michael Stang Treschow er trolig den som skal overta styringen av Treschow-imperiet, hvor Fritzøehus er den bygningsmessige perlen.
OVERTAR IMPERIET?: Storebror Michael Stang Treschow er trolig den som skal overta styringen av Treschow-imperiet, hvor Fritzøehus er den bygningsmessige perlen.

Grimsrud sier overføringen av selskapet til Mille-Maries yngste barn, er begynnelsen på en arveoverføring.

- Livet går videre og det er naturlig at det på et tidspunkt også innledes en overføring mellom generasjoner. Dette er en del av det, sier han.

Utover det ønsker ikke familien å kommentere saken.

Studier i London

Victoria sitter også i Fresje-styret fra før. Til daglig studerer hun i London, og hun står som eier av en leilighet på Frogner i Oslo.

Fresjes portefølje dreier seg i stor grad om ulike aksjeposter, med Orkla som en av de største postene.

Der er Mille-Maries ektemann Stein Erik Hagen hovedaksjonær med 25 prosent av aksjene.

I kvartalsrapporten til Orkla har hun derfor stått som «nærstående», som kona til Stein Erik Hagen.

Men dette er nå fjernet, i og med at hennes datter ikke anses juridisk for å være nærstående til Hagen.

Mille-Marie overtok - som sjette generasjon Treschow-Treschow-Fritzøe-konsernet i 1986. Bedriften er blant landets eldste virksomheter og har vært i familiens eie siden 1835. Fra starten var hovedengasjementet jernverksdrift, skogdrift og sagbruk.

I dag holder morselskapet til i Larvik og hoveddelen av virksomheten ligger i området rundt byen.

Konsernet omfatter i dag selskaper innen steinindustri, byggehandel, eiendomsforvaltning og skogdrift. Treschow-Fritzøe har også investert i andre industri- og servicevirksomheter.

Treschow-Fritzøe Holding-konsernet, hvor Mille-Marie eier samtlige aksjer, hadde i 2010 en samlet omsetning på 1,37 milliarder kroner.

Regnskapet viser at konsernet satt igjen med et overskudd etter skatt på 6,6 millioner kroner. Det er ned fra 14,3 millioner kroner i 2009.

På forsiden nå