Avventer Økokrim i prisjukssaken

I juni i fjor leverte tidligere nestleder i Økokrim og advokat Erling Grimstad en granskingsrapport til trygdeetaten NAV. Den går langt i å dokumentere mistanken om at grossister har holdt store rabatter skjult for det offentlige i 2003 og 2004, og dermed utløst urettmessig høy refusjon.

Anmeldt.

Statens legemiddelverk (SLV) anmeldte både i 2003 og 2005 grossistene for prisjuks. Konsekvensen av uriktig innrapportering kan ha vært utbetaling av mer en 100 millioner kroner for mye i refusjon til apotekene. Granskingen anbefaler staten å reise erstatningssøksmål.

Aftenposten er kjent med at saken ble liggende over et halvt år i byråkratiet etter granskingen i fjor, før det skjedde noe. Rundt årsskiftet ble Økokrim kontaktet på nytt.

Erstatningskrav.

På spørsmål om hvorfor helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ikke tok fatt i saken, svarer hun:

- Jeg har fått forsikringer om at NAV understøtter Økokrim i oppfølgingsarbeidet. Det er NAV som har oversendt granskingsrapporten til Økokrim. Erstatningskrav er meldt inn i saken til Økokrim.

Etter det Aftenposten forstår varsler departementet dermed erstatningssøksmål mot apotekkjedene gjennom en eventuell straffesak, alternativt vurderes sivilt søksmål.

Økokrim vil ikke kommentere hva de gjør med saken.

På forsiden nå