Blant verdens 50 største

Statoils sammenslåing med Hydros olje- og gass- virksomhet vil gjøre det nye selskapet til et av verdens 50 største, målt i omsetning.

Dersom sammenslåingen hadde skjedd alt i fjor ville selskapet, som skal få nytt navn, hatt en omsetning på nesten 480 milliarder kroner.

Flere saker på E24.

Det ville gitt en 48. plass på det amerikanske finansbladet Fortunes oversikt over verdens 500 største selskaper. Det nye selskapet blir også det klart størst i Norden målt i omsetning.

Et annet mål for størrelse, for oljeselskaper, er hvor store olje- og gassreserver de sitter på. Ifølge analyseselskapet Standard & Poor's vil det sammenslåtte selskapet bli verdens niende største "major globaloil & gas company", med 6,3 milliarder fat såkalte oljeekvivalenter. Det blir det sjette største vestlige oljeselskapet i verden. Hydro

OSE
NHY
og Statoil
OSE
STL
valgte derimot selv heller å vinkle på ett område der de blir aller størst i verden, nemlig på offshoreproduksjon.

Statoil-kjøp

Konsernsjefene i Hydro og Statoil var i går også veldig opptatte av å kalle sammenslåingen "en fusjon mellom likeverdige parter". Men de er ikke mer likeverdige enn at Statoil verdsettes til over det dobbelte av Hydros olje- og gassvirksomhet.

Mandag var det også høyst usikkert om man regnskapsmessig kan føre dette som en fusjon, eller om det må behandles som et kjøp fra Statoils side.

Hydros konsernsjef Eivind Reiten blir styreleder.

Totalt får Statoil fire aksjonærvalgte representanter, mens Hydro får tre. Trolig blir det også to ansattevalgte fra Statoil og en fra Hydro i styret. Viktigere er det likevel at Statoil-dominansen gjenspeiles også i konsernledelsen. Helge Lund blir selvsagt konsernsjef, og Statoil får seks av ni i den nye konsernledelsen. Hovedkontoret skal ligge i Stavanger, men bare tre av ni i konsernledelsen bor i Stavanger-området.

Prosjekter styrkes

Det mest spennende navnet der er Morten Ruud, som i dag er direktør for prosjekter i Hydro. Mens alle de andre i konsernledelsen i det nye selskapet alt sitter i konsernledelsene, kommer Ruud fra nivået under i Hydro.

Han har i dag det overordnede ansvaret for det store ilandføringsanlegget Ormen Lange, og det tekniske ansvaret for arbeidet inn mot Stockman-prosjektet. Hvis alt går på skinner blir fusjonen gjennomført i 3. kvartal 2007.

På forsiden nå