Transportbransjen sliter: - 60 prosent av importen foregår med utenlandske biler

Sterk konkurranse fra utlandet fører til blodrøde tall for logistikk- og transportselskapene i Norge.

<p><b>DÅRLIG LØNNSOMHET:</b> I fjor endte det samlede driftsresultatet for bransjen på 578,5 millioner. Lønnsomheten har falt kraftig fra toppåret i 2008 da driftsresultatet var på 1,32 milliarder kroner.</p>

DÅRLIG LØNNSOMHET: I fjor endte det samlede driftsresultatet for bransjen på 578,5 millioner. Lønnsomheten har falt kraftig fra toppåret i 2008 da driftsresultatet var på 1,32 milliarder kroner.

En sterk økning av utenlandske aktører har gitt logistikk- og transportselskapene i Norge knallhard konkurranse.

- Rundt 60 prosent av importen til Norge foregår nå med utenlandske biler, sier Erling Sæther, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport til E24.

Den tøffe konkurransen gjenspeiles i tallene for bransjen. Til tross for at omsetningen nå er tilbake på et nivå før finanskrisen inntraff, sliter selskapene med svært lav lønnsomhet:

I fjor endte det samlede driftsresultatet for bransjen på 578,5 millioner.

I toppåret 2008 var det på 1,32 milliarder kroner.

Det betyr at bransjen tjener bare én og en halv øre per solgte krone, mot nesten fire øre per krone i 2008.

- Tallene viser at bransjen ikke har kommet seg etter finanskrisen. I snitt har bedriftene en driftsmargin på 1,55 prosent, noe som er altfor lite. Dette gjør det også vanskelig å forsvare nye store investeringer, sier Sæther.

- Sterkt prispress

Cargonet var ett av selskapene som leverte et begredelig resultat i fjor. Med avvikling av innenlandsk godstransport i Sverige raste selskapets årsresultat til minus 210 millioner kroner - fra røde 58 millioner året før (se faktaboks).

<p><b>Cargonet</b></p>

Cargonet

Selskapet merker den tøffe konkurransen med utlandet:

- Lave marginer generelt i bransjen skyldes blant annet sterk konkurranse, spesielt til og fra Norge medvirker vogntog fra lavkostland til sterkt prispress, sier Bjarne Ivar Wist, strategi- og informasjonsdirektør i Cargonet til E24.

DHL Express, som hadde resultat på negative 58,6 millioner kroner i fjor, sier markedet er preget av lave priser. 

- Vi operer i et utfordrende og svært konkurranseutsatt marked, spesielt internasjonalt der DHL Express har sitt hovedfokus. Markedet preges av lave priser og dermed tøffere marginer, sier Gurli Høeg Ulverud, informasjondirektør i DHL Express til E24.

Hun presiserer at tallene for fjoråret gir et noe skjevt bilde, siden flere selskaper er bakt inn i regnskapet.

E24 BEDRIFT: Sjekk DHL Express' tall for de siste fem årene her!

- Kø og kaos gir økte kostnader

Men det er ikke bare økt konkurranse med utlandet som har ført til den negative utviklingen i bransjen. Sviktende infrastruktur må også ta deler av skylden, mener Einar Spurkeland, informasjonssjef i DB Schenker.

- Transportkostnadene har økt som følge av sviktende infrastruktur med stengte veier og jernbanestrekninger i perioder. Økende kø og kaos i byområdene fører også til økte transportkostnader som følge av økte tidskostnader. En lastebil i kø er dyrt for næringslivets transporter, sier Spurkeland til E24.

Schenker hadde et overskudd på 96,3 millioner kroner i fjor, etter en omsetning på 3,7 milliarder kroner.

Sjekk DB Schenkers tall på E24 BEDRIFT

- Merkostnadene er betydelige

<p>Ole Hagen i Tollpost Globe.<br/></p>

Ole Hagen i Tollpost Globe.

Spurkeland i Schenker får støtte av Ole Hagen, kommunikasjons - og markedsdirektør i Tollpost Globe - transportselskapet som gjorde det desidert best i fjor med et overskudd på 136,4 millioner kroner (se faktaboks).

Hagen påpeker at bransjen opplever økte infrastrukturkostnader som er vanskelig å overføre til kundene.

- Merkostnadene som følge av dårlig fremkommelighet på vei er betydelige. Merkostnader for at jernbanen står, som følge av for eksempel kjøreledninger som faller ned eller Oslo S som stenger, var i 2011 estimert til 300 millioner kroner, sier han til E24.

Samtidig opplever Tollpost Globe det de mener er en konkurransevridning fra seriøse til useriøse aktører. 

Hagen i Tollpost mener bransjen blir rammet av uoversiktlige merkostander, fra avgifter, restriksjoner og infrastruktur.

- Norsk næringsliv har et avstandshandicap og kostnadsnivå som er mye høyere enn relevante konkurrentland, og vi har en ustabil infrastruktur, sier han til E24.

<p><b>Tollpost Globe</b></p>

Tollpost Globe

- Trafikanter tar lite hensyn

Norge har hatt en eksplosiv vekst antall biler. I 2000 var det registrert rundt 2 millioner personbiler og varebiler. Ved inngangen til 2012 var det registrert 2,78 millioner kjøretøy.

Transportselskapene merker den økte trafikken langs norske veier.

Spurkeland i Schenker påpeker at selskapet har dyktige sjåfører, men mener trafikken har forverret seg for yrkessjåførene de siste årene:

- Dessverre er trafikken generelt blitt tøffere for yrkessjåførene. Andre trafikanter tar for lite hensyn til at yrkessjåføren er på veien for at du skal få dine varer neste gang du går i butikken for å handle. De fortjener å ha en hyggelig og effektiv reise på veien, sier han til E24.

På forsiden nå