Exxon venter kraftig oljevekst

Exxon, verdens største oljeselskap, venter sterk vekst i verdens energiforbruk. Oljeprisen er høy nok til å øke oljeproduksjonen, mener Exxon.

En gang i året presenterer oljeselskapet Exxon XOM sine langsiktige prognoser for energibruken i verden. Tirsdag la selskapet frem sin nyeste rapport, som inneholder prognoser frem mot 2030.

Mer olje

I denne rapporten spår Exxon at energibruken i verden vil øke med 60 prosent de neste 30 årene. Og det vil være fossilt brennstoff som dominerer veksten.

Dagens oljepris er høyere enn det som er nødvendig for å skaffe mye mer olje til markedet, vurderer Exxon.

Selskapet mener teorien om peak oil (at verdens oljeproduksjon snart vil falle fordi reservoarene går tomme) ikke har noe særlig for seg. Det store problemet er at mange land med store oljeressurser ikke slipper til vestlige oljeselskaper.

Flere nyheter på E24.

Økonomisk vekst blir sterkere

Selskapet mener at den økonomiske veksten i verden blir sterkere enn veksten i etterspørselen etter energi.

- Utvikling og anvendelse av energi-effektiv teknologi er viktig i denne forbindelse, sier Jaime Spellings, konserndirektør for langsiktig planlegging i Exxon, ifølge CNN Money.

Han mener at fossile brensler (olje, gass og kull) vil dekke 80 prosent av verdens energibehov i 2030, den samme andelen som i dag. Fornybar energi vil bare vokse i samme takt som det generelle energiforbruket, spår han.

Grunnen er at de fornybare energikildene stort sett er mye dyrere å utvinne enn de fossile.

Spellings viser til at selv med oljepriser på 60 dollar er tradisjonell bensin mye billigere enn etanol produsert av mais.

Farlige CO2-utslipp

Spelllings anslår at CO2-innholdet i atmosfæren vil stige med 1,6 prosent i året de neste 25 årene.

- Økende CO2-utslipp kan bety store farer for samfunnet, sier han.

Den billigste måten å redusere CO2-utslippene på er å rense eksosen fra kullkraftverk, ikke redusere utslippene fra kjøretøyer, mener Exxon. Oljeselskapets hovedinntekter kommer fra salg av bensin.

Ifølge Exxon koster det under 50 dollar per tonn å rense utslippene fra varmekraftverk. Oljeselskapet mener en tilsvarende utslippsreduksjon fra bilparken vil koste 250 dollar i året.

På forsiden nå