Får sladre om svindel

Svindel med privat uføreforsikring utgjør flere hundre millioner kroner i året. En ny lov åpner for at Nav og forsikringsbransjen kan tipse hverandre.
<b>OMFATTENDE:</b> Stine Neverdal sier FNH aldri har sett like omfattende bedrageri.
OMFATTENDE: Stine Neverdal sier FNH aldri har sett like omfattende bedrageri.

For to år siden oppdaget to forsikringsselskap at en kjent drosjesvindler var i ferd med å jukse til seg fire millioner kroner i uføreforsikring. Saken ble avdekket ved en tilfeldighet.

Til nå har avslørte trygdesvindlere fritt kunnet jukse til seg utbetaling av uføreforsikring, og avdekket svindel i forsikringsbransjen har ikke medført melding til Nav. For å komme trygdemisbruket til livs ønsker man å åpne tette skott mellom den offentlige etaten og forsikringsbransjen. Saken er berammet til behandling i Stortinget denne uken. Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) har anslått svindelen på dette området til flere hundre millioner kroner i året. Slik svindel utgjør nå mer enn 25 prosent av totaltapet ved forsikringssvik, og nærmer seg omfanget av svindel med bilforsikring. I 2007 avslo selskapene utbetaling på forsikring innen liv- og personprodukter for hele 191,2 millioner kroner etter at svindlere ble avslørt.

–Dette er store summer, og situasjonen er urovekkende. Tallene er langt høyere enn det vi greier å avsløre, tror kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i FNH.

Hun understreker at tillit er viktig for at slike forsikringsordninger skal fungere.

–Ikke minst er dette viktig for ikke å mistenkeliggjøre personer som faktisk er syke, sier Neverdal.

Ingen grenser

Neverdal sier at i de sakene hvor svindel blir avslørt, er frekkheten uten grenser. Kreativiteten for å lure til seg penger er stor.

–Vi hadde en sak hvor en person var erklært syk og arbeidsufør. Like etterpå deltok vedkommende i et svært krevende mosjonsløp, og ble avslørt, sier Neverdal.

Flere selskaper har ansatt tidligere politifolk for å etterforske sakene.

–Fordi denne typen svindel har økt, bruker selskapene stadig mer ressurser på dette, sier Neverdal.

Hun understreker at det er viktig med strenge rutiner på utveksling av informasjon. Det skal være toppnivået i Nav og det enkelte selskap som eventuelt kan utveksle informasjon etter bestemte regler.

Samme saker

Sjefen for Nav kontroll og innkreving, Magne Fladby, understreker at Nav og forsikring jobber med de samme sakene.

–I mange av våre saker som gjelder yrkesskade, er det også en forsikringssak hvor selskapene fatter vedtak som bygger på våre vurderinger. Hvis det oppdages svindel enten hos oss eller hos forsikring, kan vi ikke utveksle informasjon i dag, sier Fladby.

Han sier at de har hatt flere store saker de senere årene hvor de har hatt mistanke om forsikringssvindel, uten å kunne varsle.

–Et eksempel er den store legesaken som gjaldt mistanke om trygdesvindel for rundt 130 millioner kroner. Der var det mistanke om forsikringssvindel i noen saker, sier Fladby.

Skeptiske

Arbeidstagerorganisasjonen Akademikerne, Datatilsynet og Den norske legeforeningen er skeptiske til at informasjon skal gå mellom en offentlig etat og private forsikringsselskaper. De viser til at sensitive data som helseopplysninger kan havne i feil hender.

Direktør i Datatilsynet, Georg Apenes, mener det er svært viktig å trå varsomt på dette området.

–Som mange andre kontrollfunksjoner i samfunnet kan dette misbrukes hvis man trår feil. Samtidig er det selvsagt naivt å tro at det ikke foregår misbruk av erstatning og trygd. Men slik er det jo på mange områder. Summen av alle kontrolltiltak kan bli at folk til slutt gir blaffen, sier Apenes.

Les også:

Les flere nyheter på E24

På forsiden nå