Studie kobler kreftdødsfall til finanskrisen

En studie viser at finanskrisen kan ha ført til en halv million kreftdødsfall på verdensbasis. Studien tar utgangspunkt ti tall som viser sammenfall mellom arbeidsledighet og kreftdød.


<p><b>PÅVIRKET AV KRISEN:</b> Studien anslår at finanskrisen sammenfalt med over 260.000 ekstra kreftdødsfall i OECD-landene i årene 2008-2010.</p>

PÅVIRKET AV KRISEN: Studien anslår at finanskrisen sammenfalt med over 260.000 ekstra kreftdødsfall i OECD-landene i årene 2008-2010.

Studien tar utgangspunkt i at man ser en økning i kreftdødsfall når arbeidsledigheten øker og de offentlige helsebudsjettene krymper.

160.000 I EU

– Ut fra vår analyse anslår vi at finanskrisen sammenfalt med over 260.000 ekstra kreftdødsfall i OECD-landene i årene 2008-2010. Dette antyder at det kan ha vært godt over 500.000 ekstra dødsfall på verdensbasis i den samme perioden, sier forfatteren bak studien, Mahiben Maruthappu ved Imperial College i London.

OECD-landene er de 34 medlemmene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. For EU anslår studien at 160.000 personer som ellers ikke ville dødd, døde av kreft under finanskrisen. For USA er tallet 180.000.

– Kreft er en av de viktigste dødsårsakene i verden, så det er avgjørende at vi forstår hvordan endringer i økonomien påvirker muligheten ti å overleve, sier Maruthappu om studien, som er publisert i tidsskriftet The Lancet.

20 år med statistikk

– Vi fant et sammenfall mellom økt arbeidsledighet og økt kreftdødelighet, mens tilgang til helsetjenester for alle gir beskyttelse. dette gjelder særlig krefttyper som kan behandles, som brystkreft, prostata og endetarmskreft, forklarer han.

Ved å studere 20 år med statistikk fra over 70 land med totalt 2 milliarder innbyggere, fant forskerne an økning på 0,37 dødsfall per 100.000 innbyggere for hvert prosentpoeng arbeidsledigheten gikk opp. Dette ble koblet til endringer i arbeidsledigheten under finanskrisen for å komme fram til anslaget i studien.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå