Finanstilsynet refser revisor-gigantene

De store revisjonsfirmaene får kritikk av Finanstilsynet for å underskrive reviasjonsrapporten før jobben er ferdiggjort.

			KRITISK: Direktør i Finanstilsynets regnskaps- og revisjonstilsyn, Anne Merethe Bellamy sier også norske revisjonsfirmaer kutter svingene.
KRITISK: Direktør i Finanstilsynets regnskaps- og revisjonstilsyn, Anne Merethe Bellamy sier også norske revisjonsfirmaer kutter svingene.

Finanstilsynet fører særlig kontroll med de største revisjonsfirmaene i Norge; Ernts & Young, Deloitte. KPMG, PwC og BDO. Disse fem reviderer nær 90 prosent av alle norske børsnoterte foretak, banker og forsikringsselskap.

- I flere av sakene Finanstilsynet har reagert på, har mye av revisjonsfirmaenes kvalitetssikring skjedd etter at revisjonsberetningen er signert, sier direktør for regnskaps- og revisjonstilsynet i Finanstilsynet, Anne Merethe Bellamy til Dagens Næringsliv (DN).

Et uavhengig britisk regnskapstilsyn refser de fire største revisjonsfirmaene i London i en ny rapport. Dette er, minus BDO, de samme firmaene som er store i Norge.

Finanstilsynets undersøkelser her hjemme viser altså lignende resultater. Flere av de største har fått irettesettelser det siste året.

- Sånn sett er det en parallell til det de har funnet i England, ved at revisjonsberetningen utstedes før jobben er ferdig, sier Bellamy til DN.

Finanstilsynet skal nå skjerpe sin kontroll med revisjonsfirmaene, og har de siste årene ansatt flere folk for å bedre kontrollen, skriver DN.

Les flere nyheter på E24

På forsiden nå