Føler seg truet i apotekstrid

Aktører i legemiddelbransjen forsøker å hindre advokat Erling Grimstad i å legge frem informasjon til politikere om mulig juks i bransjen. Grimstad føler seg direkte truet.

			Erling Grimstad understreket i sitt brev til politikerne at han ikke ville røpe taushetsbelagt informasjon fra granskningen.<br/>
Erling Grimstad understreket i sitt brev til politikerne at han ikke ville røpe taushetsbelagt informasjon fra granskningen.

Grimstad hadde hovedansvaret for granskingen av legemiddelgrossistenes mulige prisjuks på legemidler. Granskingen ligger til grunn for Økokrims pågående etterforskning av saken. I et brev til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget tilbød Grimstad seg nylig å møte komiteen for å informere om hvordan "tilsvarende handlinger" kan unngås i fremtiden og hvordan staten kan få tilbake penger den skal ha tapt på prisjuks.

2. mai sendte arbeidende styreleder i Norsk Medisinaldepot (NMD), Arne Øverby, et usedvanlig skapt brev til Grimstad, der det blant annet heter at "NMD synes deres henvendelse er upassende".

Øverby beskylder Grimstad for usaklighet, amatørskap og usannheter. Han skriver at Grimstad opptrer på en måte som også politikerne "vil reagere på".

"Vi vil også gjøre dem oppmerksom på at De som advokat (uten i denne sammenheng klientoppdrag) må opptre samsvarende med advokatforeningens etiske regler, herunder ikke identifisere dem med klientens interesser", heter det videre fra Øverby.

Trussel?

Grimstad svarer i et brev to dager senere:

"Brevet inneholder etter min oppfatning en dårlig skjult trussel om at jeg skal passe meg for å informere Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om noe som måtte ha med NMD Grossisthandel AS å gjøre. (...) Jeg vil ha meg frabedt slike truende brev fra NMD Grossisthandel AS for fremtiden og skylder deres selskap ingen forklaring...".

Grimstad vil ikke kommentere saken overfor Aftenposten, men synes tydeligvis brevet er så opprørende at han har oversendt hele korrespondansen til Stortingets Helse- og omsorgskomité. Der vedligger også et brev av 7. mai fra Apotekforeningen. Foreningens direktør, Kai Finsnes, viser også til Grimstads møtetilbud til politikerne, og inviterer Grimstad til et møte med Apotekforeningen for "nærmere diskusjon" om "regulatoriske" spørsmål.

Koordinert?

"Slik jeg tolker brevet fra Apotekforeningen er dette en del av et koordinert tiltak for å forhindre at jeg gir bestemt informasjon til Helse- og omsorgskomiteen.", skriver Grimstad til svar. Han ser ingen grunn til å møte Finsnes.

Helsepolitiker Inge Lønning (h) synes utspillene overfor Grimstad er underlige. Han vil møte advokat Grimstad.

- Dette kan skape et inntrykk av at man forsøker å kneble noen, sier Lønning.

Komitéleder Harald Nesvik (Frp) vil ikke mene noe om disputten, men forsikrer at han er upåvirket av den og vil fortsatt gjerne møte advokaten.

På forsiden nå