Føler seg uthengt

Legene reagerer kraftig på at Apotekforeningen rakker ned på dem i en annonse for å fremme seg selv. Samtidig er Legeforeningen skeptisk til markedsmakten tre grossistkjeder har over legemiddelmarkedet.

"- I dag avdekker jeg en alvorlig reseptfeil. Det gjør jeg i morgen også."


Overskriften i en helsides annonse fra Apotekforeningen i Aftenposten mandag har fått presidenten og generalsekretæren i Den norske lægeforening til å ta til motmæle.

- Vi synes det er meget spesielt at Apotekforeningen reklamerer for seg selv ved å omtale andre negativt. De må gjerne reklamere for seg og sine tjenester, men å gjøre det ved å omtale oss som yrkesgruppe negativt, reagerer vi på, sier president Torunn Janbu i Den norske lægeforening.

Hun mener overskriften insinuerer at legene slurver og at det er mye feil på reseptene legene skriver ut til sine pasienter.

- Det er ikke dekning for å hevde at feilprosenten på legers resepter er så høy at denne annonsen kan forsvares. Det gjøres selvsagt feil, men dette er for drøyt, sier generalsekretær Terje Vigen.

- Skaper utrygghet

Både han og Janbu mener annonsen virker mot sin hensikt.

- Annonsen bidrar til å skape usikkerhet og utrygghet for pasientene, når det gjelder tjenester fra både leger og apotek. Det er svært uheldig, sier Janbu.

Legenes to øverste sjefer avviser også blankt påstandene fra Apotekforeningen om at det er legenes feilaktige resepter som er årsaken til at de såkalte gråsoneanbudene, som Aftenposten omtalte i går, ikke fungerer og at staten dermed mister store rabatter.

- Hvis det er slik at Apotekforeningen mener at det er alvorlig svikt i legenes forskrivningspraksis, burde de tatt kontakt med oss forlengst. Vi har ikke hørt noe, men får altså vite hva de mener gjennom en betalt helsides annonse i Aftenposten, rettet mot befolkningen, sier Vigen.

- Skeptisk

Janbu understreker at farmasøyter sitter med en viktig kompetanse og at Legeforeningen ønsker et konstruktivt samarbeid med apotek og de ansatte der, til beste for pasientene.

Legeforeningen er skeptisk til mye av det som er skjedd etter apotekreformen i 2001.

- Vi synes det er fint at Aftenposten har satt søkelyset på dette, og mener som flere andre aktører at myndighetene bør sette i gang en omfattende gransking av alle sider av legemiddelmarkedet, sier Vigen.

Både han og Janbu påpeker at det alltid har vært et viktig og riktig prinsipp at leger forskriver medisiner, men at de ikke skal ha noen økonomiske incentiver i hva de setter på resepten til pasientene sine. Det må være faglige vurderinger som ligger bak hvilke medisiner pasientene får.

- Nå ser vi en uheldig sammenblanding av roller i apotek. At grossistene eier apotek er problematisk. De apotekansatte skal både gi pasientene råd og de skal velge produkt. Hva de velger har betydning for fortjenesten for apoteket og dets eier. Det er en uheldig sammenblanding, sier Janbu.

Vigen legger til:

- Det foreligger en klar mistanke om at apotekene begrenser utvalget sitt. Det gir grunnlag for at de velger de produktene de tjener mest på å gi pasientene, sier Vigen.

- Dette handler i stor grad om forvaltning av samfunnets ressurser. Det krever ryddighet og åpenhet, sier Janbu.

Les også: Falske leger i Norge

På forsiden nå