Folket avblåser finanskrisen

Nordmenns tiltro til landets økonomi øker.

- I denne målingen av Forventningsbarometeret er det særlig tiltroen til landets økonomi som øker. Dette skyldes nok at Norge har klart seg langt bedre enn andre land gjennom den internasjonale finanskrisen, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i Sparebankforeningen.

Lyse utsikter

Norske husholdninger ser stadig lysere på egen og landets økonomi, viser Sparebankforeningen og TNS Gallup sitt forventningsbarometer.

Det har gått fra en bunnoteringen i 1. kvartal i år med minus 8,4 prosent til en optimistisk 11,7 i 3. kvartal.

Det viser sesongjusterte tall.

Mindre trøbbel enn fryktet

Hyttnes mener at det er flere faktorer som bidrar til stemningsskiftet.

- Arbeidsledigheten har økt mindre enn fryktet, både fordi sysselsettingen har holdt seg oppe i privat sektor, og fordi offentlig sektor har ansatt flere. Aksjekursene har steget, og i boligmarkedet har prisene økt kraftig hittil i år. Alt dette bidrar til å styrke folks tillit til landets økonomi, sier Hyttnes.

- Dessuten har det sterke rentefallet og reallønnsvekst gitt husholdningene en markert forbedring i kjøpekraften, legger han til.

Stabil adferd

Barometeret har blitt gjennomført hvert kvartal siden 1992 og viser at selv om stemningen blant folket varierer, så er forbruket omtrent det samme.

– Selv om husholdningene har fått mer penger mellom hendene, er de relativt nøkterne i sin atferd. De setter av penger til sparing og sier at de ikke vil bruke mer til ferier eller større husholdningsartikler enn tidligere. Til tross for økt optimisme og en sterk forbedring i kjøpekraften, så opptrer altså de fleste svært fornuftig, mener han.

Les flere nyheter på E24.no.

På forsiden nå