Forbrukerrådet advarer mot Protector

Protector Forsikring som er størst i Norge på eierskifteforsikring trekker seg ut av Forsikringsklagekontoret. Forbrukerrådet reagerer sterkt, og fraråder kjøp av forsikringer fra selskapet.

- Ikke kjøp ny eierskifteforsikring hos Protector, sier Forbrukerrådets direktør Erik Lund-Isaksen.

Han er svært bekymret etter at forsikringsselskapet nå har sagt opp sin avtale med Forsikringsklagekontoret som er en uavhengig klageinstans for kundene. I stedet vil Protector opprette en egen klagenemnd, men den har Lund-Isaksen ikke mye til overs for.

- Det blir i alle fall ikke en uavhengig klagenemnd, sier Lund-Isaksen.

Protector-sjef Sverre Bjerkeli hevder at behandlingstiden ved kontoret er altfor lang, og at det er årsaken til oppsigelsen.

- Vi melder oss ut av forsikringsklagekontoret fordi det har en totalt uakseptabel svartid på henvendelser fra kundene, sier han.

Bjerkeli viser til at behandlingstiden i snitt er over 200 dager, mens den etter hans mening burde være syv dager. Det skal den være i den nye klagenemnda Protector oppretter, lover han. I første omgang skal imidlertid nemnda behandle over 200 klagesaker mot Protector som ikke Forsikringsklagekontoret ikke har behandlet ferdig. Den jobben skal fullføres innen utgangen av september, lover han.

I den nye nemnda skal det sitte to uavhengige jurister og en representant for eiendomsmeglersiden, og Forbrukerrådet er invitert til å delta.

Bjerkeli lover at kundene vil få samme adgang til å prøve saker for retten, for selskapets regning, som kunder har ved behandling hos Forsikringsklagekontoret.

Bjerkeli beskylder Forsikringsklagekontoret for arroganse i forhold til kundene, og mener det er noe galt med ledelsen av kontoret.

Harald Sverdrup som leder kontoret mener kritikken er urimelig. Han overtok ledelsen for et drøyt år siden, og forteller at det da var bygget opp en kø av saker gjennom ti år. Nå er driften lagt kraftig om og behandlingstiden redusert. Sverdrup opplyser at eierskifteforsikring er et konfliktfylt område, og synes det er påfallende at Protector er det eneste selskapet i bransjen som bryter ut av Forsikringsklageordningen.

På forsiden nå