Går hardt ut mot grossistene

- De tre store grossistene bestemmer alt, og ser seg ikke tjent med å konkurrere. Resultatet er dyrere medisin.

Det sier apoteker Felix Ally, talsmann for de få frittstående apotekene som er igjen i Norge.

Han driver selv to apotek, i henholdsvis Drammen og Hokksund. Sammen med 31 andre apotek er Allys forretninger med i Apotekgruppen. I tillegg finnes det en håndfull private apotek som står alene.

Kontrollerer alt

De tre grossistene eier eller har driftsavtale med til sammenligning godt over 500 apotek - Norsk Medisinaldepot står bak Vitus og Ditt Apotek, Alliance-Unichem driver Alliance-apotekene og Apokjeden styrer Apotek 1-kjeden.

De tre store grossistene kontrollerer gjennom sine respektive apotekkjeder 93 prosent av apotekene her i landet.

- Billigere

- Jeg var for liberaliseringen av apotekmarkedet i 2001, men det gikk galt. Myndighetene ville avvikle et monopol, men skapte i stedet et oligopol med tre store grossister som eier nesten alle apotekene, sier Ally.

- Hadde vi hatt billigere medisiner i Norge i dag om ikke grossistene hadde fått eie apotekene?

- Ja, det mener jeg bestemt, for da ville vi hatt reell konkurranse. Vi har et lite innkjøpssamarbeid med 15-20 apotek, og vi greier å selge billigere enn kjedene gjør!

- Jeg mener politikerne var for godtroende da de tillot grossistene å eie apotek. Det er ingen konkurranse imellom de tre grossistene i dag. De ser seg ikke tjent med å få ned prisene. Hadde ikke grossistene eid apotekene, så måtte apotekeierne kjørt hardt i prisforhandlinger med grossistene.

Styres av apotek-topper

Felix Ally og de andre frittstående apotekerne er fortsatt medlemmer av Apotekforeningen, blant annet fordi foreningen har monopol på et datasystem som de frittstående apotekerne er helt avhengig av. Men Ally mener at Apotekforeningen er blitt kjedenes maktapparat.

Styret i Apotekforeningen består av kjedetoppene. Frittstående apotek er ikke representert.

- Vi ser at frittstående apotek har motstridende interesser med Apotekforeningen i alle viktige saker, fortsetter Ally. Han advarer myndighetene mot å bøye av for Apotekforeningen.

- Vi prøver så langt det er mulig å komme frem til synspunkter alle kan samles om, men lykkes ikke alltid, sier administrerende direktør Kai Finsnes i Apotekforeningen som svar på kritikken. Han viser til at frittstående apotek ikke er noen ensartet gruppe.

Les mer om økonomi og næringsliv på E24

På forsiden nå