Gamle kulturminner stopper innendørs skianlegg

Planene om et innendørs skianlegg til flere hundre millioner kroner i Ås utenfor Oslo er stoppet.
<b>SKITUNNEL I TILLEGG: </b> I tillegg til en utvidelse av kjøpesenteret, bygging av hotell og innendørs skibakke, planlegger også Steen &amp; Strøm en innendørs skitunnel ved siden av - til høyre på bildet.
SKITUNNEL I TILLEGG: I tillegg til en utvidelse av kjøpesenteret, bygging av hotell og innendørs skibakke, planlegger også Steen & Strøm en innendørs skitunnel ved siden av - til høyre på bildet.

Planene om Norges første innendørs skianlegg inngår som en del av en større utbygging av Vinterbro senter i Ås, hvor det også er planlagt et hotell. Samlet prislapp på hele prosjektet er 1,3 milliarder kroner.

Planene for skianlegget innbefatter en alpinbakke på 250 meter, på størrelse med det man finne i andre innendørsanlegg i Europa, samt en skitunnel på 1,5 kilomter.

Bak prosjektet står kjøpesenterkjeden Steen & Strøm og Ås kommune, som ligger 20 minutters kjøretur sør for Oslo.

Men nå er det altså foreløpig stopp i planene, skriver Østlandets Blad (ØB).

Avisen melder at både Statens Veivesen, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Riksantikvaren har sagt nei til gigantutbyggingen.

De tre statlige etatene peker på flere forhold som taler imot prosjektet, blant annet hensynet til gamle kulturminner - såkalte skålgroper. Skålgroper er runde groper som er hogget ut i berget, og de er som regel å finne på helleristningsfelt med figurer, men det finnes også svært mange rene skålgropfelt.

I tillegg til de kulturhistoriske verdiene, pekes det også på at utbyggingsplanene er i strid med statlige føringer om kjøpesentre, arealutvikling og transport.

Vek ikke en tomme

Ås kommune var tirsdag i meglingsmøte med de tre statlige instansene, og hadde håpet at det var mulig å inngå et kompromiss. Ordføreren i Ås håpet at kommunen kunne justere planene mot at de statlige instansene frigir deler av kulturminnene.

– Det ble nei, nei, nei fra alle innsigelsesmyndighetene. Riksantikvaren var ikke villig til å frigi ett eneste fornminne, sier ordfører Johan Alnes til ØB.

– Jeg er veldig skuffet over at vi ikke kunne komme frem til en løsning i fellesskap, legger han til.

Også senterleder Peder Halgunset i Steen & Strøm er skuffet.

– Vi hadde hååpet å rydde vei gjennom møtet meglingsmøtet, men de viste seg å være svært standhaftige, sier senterleder Peder Halgunset i Steen & Strøm til E24.

Sterk lokal støtte

Planene om det kjempemessige anlegget har vekket stor interesse, både nasjonalt og ikke minst lokalt.

Blant de som har gått ut med støtte til planene er de tidligere toppalpiniste Kjetil Andre Åmot og Lasse Kjus.

I en egen informasjonsvideo om prosjektet, peker Lasse Kjus på at området rundt Oslo har hatt lite snø de siste årene, og at det har vært et problem for skirekrutteringen.

Kan anke

Ås kommune og Steen og Strøm har nå to muligheter, å gi opp planene eller å anke saken inn til Miljøverndepartementet.

Ordfører Alnes vil ifølge Østlandets Blad ta saken opp med sin egen partigruppe før han bestemmer seg for veien videre.

Halgunset håper og tror kommunen vil ta saken videre til Miljøverndepartementet.

- Jeg håper og tror kommunen vil stå løpet ut. Vi har både vilje og evne til å gjennomføre dette prosjektet, sier han til E24.

Hold deg oppdatert på næringslivets mange fasetter på E24.

På forsiden nå