Gigantavtale mellom E. ON og Statkraft

Statkraft gjør byttehandel på 33,4 milliarder kroner med kraftgiganten E. ON.

Statkraft og E. ON har i dag inngått en intensjonsavtale om å la den tyske kraftgiganten E. ON overtar Statkrafts eierandel i E. ON Sverige AB på 44,6 prosent. Dermed får den tyske kjempen full kontroll i det svenske datterselskapet. I bytte mottar Statkraft over to prosent av aksjene i morselskapet E. ON, samt E. ON-eiendeler i Sverige, Storbritannia, Tyskland og Polen.

Den samlede verdien av byttehandelen er på 4,4 milliarder euro - tilsvarende 33,4 milliarder kroner. En endelig avtale forventes å bli undertegnet i løpet av første kvartal 2008.

- Statkraft vil med dette styrke sin posisjon som en ledende aktør og bli Europas største produsent av fornybar energi. Avtalen vil også styrke vår posisjon som en fleksibel og miljøvennlig kraftleverandør i våre hovedmarkeder, spesielt i Sverige og Tyskland, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i en pressemelding.

De to selskapene vil arbeide videre med intensjon om å bytte Statkrafts aksjepost i E. ON Sverige AB mot en tredel av E. ON Sveriges vannkraftverk, aksjer i E. ON, og anlegg for fleksibel produksjon av gasskraft, vannkraft og fjernvarme hovedsakelig i Tyskland.

Aktivaene som omfattes av byttehandelen utgjør en årlig kraftproduksjon på mellom 7 og 8 TWh. E. ON eier i dag 55,3 prosent av E. ON Sverige, mens Statkraft har en eierandel på 44,6 prosent.

Statkraft står i dag bak tre gasskraftprosjekter - ett i Norge og to i Tyskland. Når disse kraftverkene står ferdige i slutten av 2007 vil de tilsammen produsere rundt 10 TWh.
På forsiden nå