Her er jobbene nordmenn ikke vil ha

Nordmenn skyr lavstatus-yrker. Her er noen av jobbene nordmenn ikke vil ha.

Les også: Skyr jobber med lav status

Taxisjåfør
- 96 prosent av dem som går på kurs for å bli taxisjåfør er ikke vestlige statsborgere, sier Wiggo Korsnes, leder i Norges Taxiforbund.

Tallet gjelder for Oslo og Akershus. Han vet ikke hvorfor nordmenn ikke vil ha jobben, men tror det har både med lønn, arbeidstid og arbeidsoppgaver å gjøre.

– Dette har vi ikke undersøkt, men det skal vi gjøre nå. Drosjenæringen er kanskje den næringen som fremfor noen annen har sagt ja til fremmedkulturell arbeidskraft.

Nordmenn har sluttet i flokk og blitt erstattet av somaliere, pakistanere og østeuropeere. Kvinnene har også rømt yrket.

– Vi synes dette er veldig uheldig. Det er litt bedre utover i landet, men det er et problem å få tak i nok sjåfører, sier Korsnes.

"Kassadame".
Kommunikasjonsansvarlig Terje Gudbrandsen i ICA Norge sier at innvandrerandelen i Rimi-butikkene ikke er høyere enn det befolkningssammensetningen skulle tilsi.

– Den er høy i de store byene, og særlig i Oslo, men det er fortsatt mange nordmenn som jobber i butikkene våre.

Gudbrandsen forteller at "kassadameyrket " er i ferd med å fases fullstendig ut som fulltidsyrke.

– Det er mange studenter som jobber i butikk, og det er stort sett deltidsarbeid. Det er veldig få som har dette som heltidsjobb nå, sier han.

Vaskehjelp.
Selv om stillingstittelen har blitt oppgradert fra vaskehjelp til renholdsassistent, så skyr nordmenn denne jobben, nesten som pesten.

– I Oslo-området ansetter vi omtrent ikke etniske nordmenn på renhold, slik er det også i andre større byer, sier konserndirektør Jan Bjørneboe i ISS.

Han skjønner ikke helt dette, fordi renholderes tarifflønn ligger over butikkarbeideres.

– Den nærmer seg 130 kroner timen, og er absolutt konkurransedyktig. Men dette er tydeligvis ikke en jobb som etniske nordmenn setter pris på.

ISS har 2500 fremmedspråklige ansatte nå, og må hele tiden skaffe nye folk, ettersom turnoveren er stor.

– I hele servicenæringen i Oslo er det mange fremmedspråklige arbeidere, sier Bjørneboe.

Avisbud
– Det er nå folk fra 98 forskjellige nasjoner som går med Aftenposten. Opp mot 70 prosent av budene har ikke etnisk norsk opprinnelse, sier administrerende direktør Arild Løkken i Aftenposten Distribusjon.

Han merker godt det stramme arbeidsmarkedet.

– Vi mangler arbeidskraft totalt sett, og spesielt til søndagsskiftet. Det er vanskelig å få tak i nok folk, og vi er spente på hvordan dette skal gå i høst, sier Løkken.

Allerede i februar var han ute og lovet sommerjobb for alle i år.

– Derfor kommer mange søkere i siste liten. Vi trenger fortsatt flere for å få sommeren i havn, og særlig bud med bil.

På forsiden nå