– Flere tilfeller av forsøk på tilsvarende skattesvindel i Norge

I 2015 stoppet skatteetaten ti forsøk på svindel på til sammen 350 millioner kroner. Flere europeiske land er rammet av svindel med refusjon av skatt på aksjer.

Publisert:

Investorer og banker har unnlatt å betale skatt på utbytte, viser en avsløring gjort av flere europeiske medier.

Gjennom et avansert system har investorer og banker sluppet unna skatt på utbytte på aksjer i perioden 2012 til 2015. Omfanget for bare Tyskland, Frankrike, Italia, Belgia og Danmark skal være 520 milliarder norske kroner i perioden, ifølge Danmarks Radio.

Svindelsystemet har vært beskrevet tidligere.

Les også: Norge skal være rammet av europeisk skatteskandale

Ingen nye forsøk i Norge

Danske skattemyndigheter ble i 2015 utsatt for svindel med refusjon for kildeskatt på aksjeutbytte.

Da saken i Danmark, som har et omfang på vel 15 milliarder norske kroner, ble kjent, gikk skatteetaten straks i gang med å sjekke saker i Norge.

Det ble avdekket ett tilfelle av svindel på vel 500.000 kroner fra 2013, og ti andre tilfeller av svindelforsøk ble stanset, meldte skatteetaten i en pressemelding fra 2016.

Siden da er det ikke oppdaget nye forsøk på svindel, opplyser Skattedirektoratet til E24.

– Vi har ikke oppdaget nye forsøk på svindel hos oss. Den mest betydningsfulle endringen vi innførte i etterkant av svindelsakene er bedre kontroll av beløpene før de utbetales. Det vil si at vi i tillegg til å kreve dokumentasjon fra bank på at søker har mottatt utbytte og at det er trukket kildeskatt, sjekker vi også beløpet opp mot fastsatt kildeskatt, skriver direktoratet i en e-post.

Kompliserte aksjehandler

Skattesvindelen kan ha kostet statskassene i Danmark, Belgia, Tyskland, Frankrike og Italia til sammen 410 milliarder danske kroner.

Ifølge SVT går skattesvindelen ut på å gjennomføre en rekke kompliserte aksjehandler i selskaper på samme dag som de betaler ut aksjeutbytte. På den måten kan man få tilbakebetalt skatt som aldri er betalt inn.

Ifølge Skattedirektoratet har de inntrykk av at den samme framgangsmåten er benyttet i Norge som i de andre europeiske landene.

– Både selskapene som sendte inn søknadene og selskapene som utstedte falsk dokumentasjon i sakene våre, er etter det vi erfarer aktører som også var involvert i andre land. «Søker» i våre saker er fra et land som vanligvis har krav på full refusjon etter skatteavtale med Norge. Men vi har inntrykk av at mange av søknadene i andre land gjaldt pensjonsfond i USA. Disse får imidlertid ikke refusjon av kildeskatt etter skatteavtale med Norge, skriver Skattedirektoratet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om