Berit Keilen/Scanpix
Kommentar

Svart arbeid er også samfunnsnyttig

Det er bare en ting som hjelper mot svart arbeid: Lavere skatt.

  • Øystein Sjølie
    Journalist
Publisert:

Om lag halvparten synes svart arbeid er ok, skriver Aftenposten og E24 i dag. Like mange sier de har benyttet det. Sannsynligvis er det enda flere, mennesker har en tendens til å glemme sine små synder.

Dette er selvsagt ikke bra. I en ideell verden hadde alle rettet seg pent og pyntelig etter alle påbud og forbud, som hadde vært utformet utelukkende med tanke på menneskenes beste.

Men der er vi ikke. Vi lever blant annet med et skattesystem som totalt legger beslag på nesten halvparten av verdiskapingen her i landet. Marginalskatten er i visse tilfeller høy, noe som gjør det lønnsomt å bruke svart arbeid. (Hvor lønnsomt har jeg beregnet her: Jeg maler huset svart.)

Et viktig spørsmål er om svart arbeid er skadelig for samfunnet.

"Svart arbeid medfører en fortjeneste for de involverte partene, noe som går på bekostning av samfunnet," skriver dommer Hanne Ringnes i Stavanger tingrett, der hun dømmer en mann til betinget fengsel for å ha benyttet svart arbeid.

Mon det.

Det er lett å si at alternativet til svart arbeid er hvitt arbeid, med skatteinntekter til "samfunnet". Svært ofte er det imidlertid ikke det. Ofte er alternativet intet arbeid.

Et nærliggende eksempel er dagmamma-markedet. Mange småbarnsforeldre, i alle fall noen i Oslo, sliter fortsatt med å få tak i barnehageplass. Disse må ofte velge mellom dagmamma, eller at en av foreldrene slutter i jobben.

Markedet for dagmammaer domineres av et svart tilbud. Det er også grunn til å tro at fleste dagmammaer er uføretrygdede.

Hvis det skal være lønnsomt for dagmammaen å jobbe hvitt, må prisen være så høy at de aller færreste aktuelle kunder - småbarnsforeldre - har råd til å betale den. Ikke bare må de dekke skatt og arbeidsgiveravgift, eventuelt moms, men også bortfall av uføretrygd.

Alternativet til svart dagmamma er dermed ikke hvit dagmamma, men at en av foreldrene slutter å jobbe. Dette kan ofte kombineres med en trygd av et eller annet slag for den av foreldrene som slutter i jobben.

Og det er ingen som tjener på det. Heller ikke "samfunnet", som Ringnes taler for i dommen. Faktisk tjener både mor, far dagmammaen og samfunnet i dette stiliserte, men langt fra hypotetiske eksempelet, på at dagmammatjenesten er svart. En mor og far i jobb gir jo skatteinntekter.

Gevinsten er kortsiktig, vil kritikerne si. Siden samfunnet er et spleiselag, vil i lengden alle tape hvis ingen betaler skatt.

Desto mer spesialisert og kompetansekrevende en tjeneste er, jo mindre aktuelt vil et svart alternativ være. Hvis det er vanskelig for kjøperen å kontrollere kvaliteten, eller hvis det kreves en stor organisasjon å lage produktet, vil det hvite markedet alltid dominere. Å kjøpe hvitt gir tross alt kjøperen mye større makt. Spesialiering og stordrift kjennetegner en stadig større del av økonomien. Men for en del tjenester, ikke minst knyttet til hjelp i hjemmet, vil det svarte markedet være viktig.

Finnes det ingen løsninger, utenom trusler om harde straffer eller milde oppfordringer om å være med på "spleiselaget"?

Jo, lavere skatt.

En nærliggende mulighet er å gi fradragsrett på utgifter i hjemmet. Dette er nylig innført i Sverige og Finland, men ble avvist av utvalget som vurderte skatteunndragelser i vår.

En annen mulig løsning er lavere generell skatt på arbeidsinntekter, særlig på lave inntekter. Dette vil også øke nettolønnen til mor eller far i dagmamma-eksemplet over. Hver eneste prosent skattene senkes, fører til at skattene ødelegger mindre. Moms på tjenester kan også settes ned, eller fjernes.

De enorme skattekilene i det norske skatte- og trygdesystemet fører imidlertid ofte til at det er ekstremt lønnsomt, og eneste realistiske mulighet, å gjøre noe svart. Om ikke annet taler det for at myndighetene bør avstå fra fengsel i kampen mot svart arbeid.

Følg Øystein Sjølie på Twitter som @OysteinSjolie.

Her kan du lese mer om

  1. E24

Flere artikler

  1. Mobber Kristin Halvorsen?

  2. Kina mot kineserne

  3. SV bør elske rederne

  4. Annonsørinnhold

  5. Stakkars dame

  6. Gjedrem må stanse boligboblen