Rentemysteriet

Norges Bank vil ha lavere bankrente for å hindre hard nedtur. Men Kredittilsynet mener bankene bør tjene mer på boligkundene.

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Les også:

I GÅR satt sentralbanksjef Svein Gjedrem og direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet på hver sin side av finansminister Kristin Halvorsen. De var innkalt av finanskomiteen i Stortinget til høring om finanskrisen.
De tre opptrådte som et effektivt trekløver. De sikret bred oppslutning om Regjeringens krisehåndtering.
Ingen pirket borti at Gjedrems og Skogstad Aamos syn på bankenes høye renter tilsynelatende spriker.
To syn.

Kredittilsynets sjef var mest bekymret for at forskjellen mellom bankenes utlåns- og innlånsrente er blitt for liten. Bankene må passe på inntjeningen sin, sa Skogstad Aamo. Her var det ingen appell om rentekutt.
Gjedrem, derimot, har de to siste dagene, lagt press på bankene. Han mener at den siste økningen av boligrenten ikke er bra for norsk økonomi.
Forvirret?
To roller.

Myndighetene står nå overfor to store utfordringer.
Faren for en bankkrise er selvfølgelig viktigst. Søndagens pakke betyr ikke at faren er over. "Hele det norske finansvesenet står overfor store - svære - utfordringer", understreket Skogstad Aamo i går. Og hans jobb er å tenke enøyd på bankenes overskudd og egenkapital.
Gjedrem, derimot, må ha to fokus. Selv om finanskrisen glir over, kan veksten i norsk økonomi bråstanse de nærmeste månedene. Utsiktene for 2009 er heller ikke gode. Derfor senket Norges Bank i forgårs styringsrenten.
Bankenes frykt.

Men det hjelper foreløpig lite, så lenge bankene ikke setter ned sine renter. Gjedrem mener at når myndighetene lar bankene bruke statsobligasjoner som sikkerhet for nye lån, bør de igjen kunne begynne å låne penger til hverandre. Da vil også renten gå ned.
Og hvis bankenes innlånskostnader synker, trenger ikke avstanden mellom Gjedrem og Skogstad Aamo være så stor. Da kan renten som bedrifter og boligkunder betaler, settes ned uten at bankenes inntjening svekkes.
Presset øker.

I går falt oljeprisen under 70 dollar. Kronekursen fortsatte sitt dramatiske fall, og børsen falt på nytt. Bildet av magrere tider ser ut til å bli tydeligere nesten dag for dag.
I så fall øker behovet for lavere renter ytterligere.
Gjedrem har spilt ballen over til bankene. Hvis de mener at det er sentralbanksjefen som løper fra ansvaret, må de si fra. For det er ikke holdbart hvis ingen lenger tar ansvar for boligrenten.

Publisert: