HEVER RENTEN: Et flertall av økonomer venter at sentralbanksjef Øystein Olsen setter opp styringsrenten til 2,25 prosent på torsdagens rentemøte.

Eivind Griffith Brænde

Norges Bank greier ikke vente lenger

Sentralbanken vil gå fra å advare med ord til handling på torsdagens rentemøte, tror E24s spaltist Erik Bruce.

  • Erik Bruce
    Erik Bruce
    Erik Bruce er sjefanalytiker i Nordea Markets. Han har tidligere jobbet i Finansdepartementet og ECON. Han er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo.
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Torsdag 12. mai er det et år og en uke siden Norges Bank sist gang hevet styringsrenten. De har etter det gjentatte ganger advart mot at renten skal opp mot normalen og at lave renter lenge er farlig. Det kan føre til finansielle ubalanser (les bolig-/gjeldsbobler).

Grunnen til at de likevel ikke har satt opp renten er at inflasjonen har vært lav og langt under 2,5 prosent. Og sentralbanken har som mandat å sørge for å bringe inflasjonen tilbake til 2,5 prosent.

Men på forrige møte i mars var det nok, da la sentralbanken fram en prognose som sa renteøkning i mai eller juni. Ifølge prognosen var det like stor sannsynlighet for en økning i mai som i juni.

Selv om Norges Bank på den måten sa at de var usikre på timingen følte jeg meg rimelig trygg på at de egentlig ville fortrekke mai. Norges Bank ga på rentemøtet et klart inntrykk av at de hadde dårlig tid. Sentralbanken har ikke bare advart mot faren for lave renter lenge, men også spådd at renten skal opp. Om en stund.

Det budskapet er nok delvis rettet til boligkjøperne: «ta ikke opp lån i dag på forventning om evig lave renter». Men ytterst få boligkjøpere leser Norges Banks renteprognoser. Faktisk renteøkning er den beste måten å få dette budskapet gjennom på.

Jeg føler meg like sikker nå på at Norges Bank velger mai, men det var en stund jeg var litt utrygg. Grunnen var at norske styrket seg mye i april. Norges Bank var rimelig klar på marsmøtet: Skulle krona mot formodning styrke seg mye ville det kunne sette en stopper for renteøkningene. Men nå har krona svekket seg igjen, og bekymringen for en sterk krone er nok betydelig mindre i sentralbanken.

De øvrige opplysningene vi har fått om den økonomiske utviklingen tilsier også i sum heller en raskere enn senere renteøkning. Det kan riktignok se ut som at veksten i økonomien har vært litt svakere enn ventet i vinter, men antagelig trakk midlertidige forhold som sterk kulde og høye strømregninger ned. Og viktigere, selv om veksten muligens er svakere ser det ut til at arbeidsmarkedet strammer seg litt raskere til enn Norges Bank har ventet. Mangel på arbeidskraft kan fort bli et problem igjen. Da vil lønns- og prisveksten skyte fart som i perioden før finanskrisen.

En renteøkning vil neppe overraske mange og hverken pengemarkedsrenter eller kronekurs vil reagere mye dersom jeg får rett. Det kan jo være at jeg tar feil og at sentralbanken holder renten uendret for å se an utviklingen litt. I så fall vil de si at de vurderte økning. Det betyr at vi må regne med økning i juni. Krona vil likevel svekke seg og markedsrentene vil falle.

Torsdag klokken 15.00 stiller Erik Bruce til nettmøte, der han besvarer E24-lesernes spørsmål om rentemøtet og rentebeslutningen. Still dine spørsmål her.

Publisert:

Flere artikler