Klager Norge til Europa-rådet

Fagforening vil ha omkamp om uorganisertes rettigheter.

EUROPA-RÅDET: Fagforeningen Krifa klager Norge til Europa-rådet etter at regjeringsflertallet stemte mot et lovforslag som ville gitt uorganiserte bedre rettigheter ved permittering.

Braastad, Jørgen
  • Fredrik Loennecken
Publisert: Publisert:

I mars i år stemte det rødgrønne regjeringsflertallet mot et lovforslag som ville gitt uorganiserte bedre rettigheter ved permittering.

Les mer: Ingen lovfesting for uorganiserte

I dag har Kristelig Fagforening (Krifa) derfor besluttet å klage Norge inn for Europarådet.

- Klagen gjelder individets rett til å selv bestemme om man vil organisere seg, og eventuelt hvor man ønsker å organisere seg, sier daglig leder Stefan Winther i Krifa.

- 600.000 arbeidstakerer uten rettigheter

Dagens regler betyr ifølge Winther at 600.000 norske, uorganiserte arbeidstakere på to ukers varsel kan bli sendt hjem til en årsinntekt på 280.00 kroner i inntil et helt år.

Ifølge Winther gjelder dette også rundt 100.000 av LOs egne medlemmer, som jobber i bedrifter uten tariffavtale.

Den danske Krifa-organisasjonen har ifølge Winther tidligere vunnet en lignende sak ved menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

- Jeg håper selvsagt at vi ikke trenger å gå så langt i denne saken, men om nødvendig tar vi den dit også, sier Winther.

- Usikker og uavklart situasjon

Ifølge Krifa, som har rundt 1.000 medlemmer i Norge, går det på organisasjonsfriheten løs når regjeringspartiene forbeholder rettighetene ved permitteringer for ansatte i bedrifter med en tariffavtale.

Fagforeningen klager derfor Norge nå inn til Europarådet for brudd på det femte kapittel i den europeiske sosialpakten. Dette dokumentet beskytter arbeidstakeres rett til å ikke være organisert, og Norge er forpliktet på disse konvensjonene.

Winther sier at det er helt uakseptabelt at så mange ansatte i privat sektor fortsatt må stå i en så usikker og uavklart situasjon som de gjør i dag.

- Målet er ikke å gjøre det vanskeligere å permittere, men å gjøre prosessen mer oversiktlig, sier Winther.

- Medlemskap i LO eneste garanti

Regjeringen ble tidligere i år kritisert for å la seg styre av LO i behandlingen av lovforslaget.

Les mer: - Stoppet lovforslag

- Villeder Stortinget

Winther sier seg enig i kritikken av LO:

- En politikk som bygger på at et medlemskap i LO er den eneste garantien for sentrale retter i arbeidslivet, er et brudd på internasjonale forpliktelser som også Stoltenberg-regjeringen er forpliktet av. Det må vi få rettet opp i så raskt som mulig.

- Frivillig å organisere seg

- Det er frivillig å organisere seg - og frivillig å la være, skriver LOs nestleder Tor-Arne Solbakken i en e-post til E24.

Ifølge Solbakken innebærer resonnementet til Krifa at alt som er forhandlet fram mellom arbeidsgivere og arbeidstakere løpende må gjøres gjeldende for alle:

- Det sier seg selv at dette er uholdbart. Retten til informasjon og drøftinger i forbindelse med permitteringer er en kollektiv rettighet – framforhandlet mellom LO og NHO og nedfelt i Hovedavtalen – der de tillitsvalgte representerer medlemmene i møte med bedriftsledelsen. Det er altså ikke en individuell rett som den enkelte fagorganiserte har, men en ordning som er tilpasset det organiserte arbeidslivet.

- Lar seg ikke gjennomføre

Om drøftingene skriver Solbakken:

- Drøftingene handler for eksempel ofte om hvem som skal permitteres og hvordan bedriften skal organisere permitteringene slik at byrdene blir jevnt fordelt. Slike drøftinger lar seg ikke gjennomføre med den enkelte eller for den saks skyld til grupper av ansatte som ikke har tillitsvalgte.

Winther sier til E24 at Krifa jobber med å ferdigstille klagen i disse dager, og at denne vil bli formelt oversendt til Europa-rådet innen et par uker.

Publisert:

Flere artikler