Lagmannsretten opprettholder Finance Credit-dommen

Anken i Finance Credit-saken førte ikke frem. Advokat John Christian Elden vurderer å anke til Høyesterett.

OPPRETTHOLDT DOMMEN: Lagmannsretten har opprettholdt dommen fra Oslo tingrett mot avdøde Trond Kristoffersen i Finance Credit-saken. Her er Kristoffersen avbildet i oktober 2004 etter at dommen hadde falt i Oslo tingrett.
  • Tone Iren Sørheim
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Lagmannsretten har dømt avdøde Trond Kristoffersen for de samme forholdene som Oslo tingrett gjorde i 2004 i den såkalte Finance Credit-saken.

Kristoffersen ble dømt får grovt bedrageri overfor flere banker på tilsammen 1,5 milliarder og grovt utroskap på rundt 260 millioner.

Det melder Økokrim i en pressemelding.

Dermed opprettholdes dommen mot en av de to hovedmennene i en av Norges største økonomiske skandaler.

- Det er fornuftig av retten ikke å følge Økokrims påstand om å putte en død mann ni år i fengsel. Men jeg er skeptisk til om dommen overhodet kan stå seg når han er dømt uten noen mulighet til å forsvare seg. Vi vil se på om dette bør avgjøres av Høyesterett, skriver advokat John Christian Elden i en tekstmelding til E24.

Elden var advokat for Kristoffersen i Finance Credit-saken.

Kristoffersen anket selv

Det var Trond Kristoffersen selv som valgte å anke dommen fra Oslo tingrett på bakgrunn av bevisbedømmelsen. Etter at han døde i august i fjor valgte hans etterlatte å tre inn i anken.

Ankesaken gikk for Eidsivating lagmannsrett fra november i fjor til januar i år.

Kristoffersens forsvarere argumenterte i sin prosedyre for lagmannsretten at retten ikke kunne idømme han straff fordi han var død. Dette er blant annet reglene for tingretten.

Lagmannsretten viser for det første til at dette ikke er prøvet av Høyesterett. Retten mener også anken ville frafalt og at tingrettsdommen ville stått hvis de etterlatte etter Kristoffersen ikke hadde tredd inn i anken.

- Hverken lovens ordlyd, hensynet til best mulig sammenheng i regelverket eller praksis fra Høyesterett gir etter dette holdepunkter for at lagmannsretten er avskåret fra å avsi fellende straffedom etter at tiltalte er død, skriver dommerne.

Milliarderstatning

Styreleder Torgeir Stensrud og administrerende direktør Trond Kristoffersen i Finance Credit ble dømt til henholdsvis syv og ni års fengsel etter Norgeshistoriens største finansskandale.

I tillegg ble det idømt en giganterstatning på nesten 1,2 milliarder kroner.

De to etablerte Finance Credit for å kjøpe opp og inndrive gjeld, men de to var gjeldstyngede alt da de gikk inn i selskapet.

Gjeldsoppkjøpet gikk ikke som det skulle, men de holdt det gående ved hjelp av «luftfakturering».

Inntektene i selskapet, som de lånte i alt 1,5 milliarder kroner på, var for en stor del fiktive transaksjoner med nærstående selskaper.

KPMG var ansvarlig revisor i Finance Credit Norge ASA i 1999 og 2000, i Finance Credit Group AS 2001 og i Finance Credit AS i 1999 og 2000.

KPMG har betalt nesten 350 millioner i erstatninger. Revisor John Haukland er dømt for en rekke brudd på revisorloven og regnskapsloven. Revisjonsgiganten ble ilagt en foretaksstraff på fem millioner kroner av Høyesterett.

Les også:

Kameraten kan felle Kristoffersen for andre gangNesten hele Finance Credit-saken behandles på nyttPunktum for deler av Finance Credit-sakenTrond Kristoffersen er død

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Tillater anke i Finance Credit-saken

  2. Død Finance Credit-gründer kan ikke dømmes

  3. Torgeir Stensrud er død

  4. Odd Nerdrum dømt til fengsel for skattesvik

  5. Ny rettsrunde for Odd Nerdrum