Fagforeningene i full krig

Fagforeningslederen for 2000 oljearbeidere i StatoilHydro mener at Eivind Reiten må gå.

TILLITSVALGTE: LOs fremste tillitsvalgte i Hydro, Billy Fredagsvik og Stein Roar Martinsen, støtter konsernsjef Eivind Reiten etter avsløringene av den angivelige korrupsjonen i Libya.
Publisert:

Men Tor Stian Holte får svar på tiltale fra LO-tillitsvalgte i Hydro, som gir står last og brast med sin egen konsernsjef.

- Holte bør holde kjeft, sier Billy Fredagsvik (52), leder for Høyanger kjemiske fagforening og ansattrepresentant i Hydros styre.

Isfront

Hydros omstridte konsulent8utbetalinger i Libya, som kan få alvorlige konsekvenser for StatoilHydro, har skapt en isfront mellom industrigigantene.

YS-forbundet SAFE, som i alt organiserer 3000 ansatte i StatoilHydro, går knallhardt ut mot Hydros konsernsjef Eivind Reiten.

- Han representerer en ukultur i norsk næringsliv, uttalte forbundsleder Terje Nustad til TV 2.

Tor Stian Holte, leder for SAFE i StatoilHydro avdeling sokkel, følger opp i VG:

- Reiten må ha visst hva som skjedde i Libya og må ta konsekvensene. Jeg kan ikke se at han kan bli sittende.

- LO-tillitsvalgte i Hydro mener du bør holde munn?

- Det er ikke bare dem som er innenfor bedriften, som kan tilkjennegi en oppfatning, sier SAFE-lederen i statsoljeselskapet.

- Klar konklusjon

LOs hovedtillitsvalgte i StatoilHydro, Lill-Heidi Bakkerud sier at hun overlater spørsmålet om Eivind Reitens fremtid til dem som har ansvar i Hydro.

Hydro-tillitsvalgte i LO Industri og Energi drøftet i går Libya-saken i Oslo.

- Hydros rapport er veldig klar. Den dokumenterer at Eivind Reiten ikke visste noe om korrupsjon. Og at han stilte spørsmål, men fikk til svar at alt var i orden i Libya, sier Billy Fredagsvik (52), som leder de LO-organiserte i Hydro.

Stein Roar Martinsen (46), leder for Alnor Kjemiske fagforening på Karmøy og styremedlem i Hydro, sier at Hydros tillitsvalgte forholder seg til fakta:

- Et kobbel advokater har svidd av 250 millioner kroner i inn- og utland på å granske Libya-saken. Vi tar deres funn til etterretning. Etter at rapportene ble lagt på bordet, har det ikke fremkommet ny dokumentasjon i media som rokker ved konklusjonene.

Hylekor

De Hydro-tillitsvalgte synes det er betenkelig at utenforstående fagforbund som SAFE og sentrale politikere kommenterer Hydro-ledelsen.

- Politikere fra SV og Sp, som deltar i hylekoret og snakker om tynnslitt tillit til Reiten, ville gjort det uavhengig av rapportenes innhold. De tar igjen, fordi Reiten gikk på tvers av deres politikk i opsjonsspørsmål og hjemfallssaken.

- Men dere står last og brast med konsernsjefen?

- Vi må forholde oss ryddig til fakta, om vi skal ha troverdighet. Hadde Reiten gjort noe galt, ville vi vært på banen med en gang. Vi aksepterer ingen sprell av "generalen" eller andre ledere, sier Billy Fredagsvik og Stein Roar Martinsen.

Til forsiden

Publisert:

Her kan du lese mer om