131 BOLIGKJØPERE GÅR TIL SAK: Saksøker utbygger for 43 millioner

131 kjøpere i Ringnes Park går til sak mot utbygger Scandinavian Development. Kravet er hevet med over 26 millioner siden søksmålet ble kjent i fjor.

GÅR TIL SAK: Styreleder Sigbjørn Isene i Ringnes Park Øst 3 og 130 andre beboere går til sak mot utbygger Scandinavian Property.

Marthe Skaar
  • Marthe Skaar
Publisert:

131 av 175 kjøpere i prosjektet Ringnes Park Øst går til storstilt gruppesøksmål mot utbygger Scandinavian Development. Totalt krever de erstatning fra utbyggeren på 43,4 millioner kroner.

- Vi krever erstatning til å dekke økte utgifter til drift og forvaltning, manglende levering av oppstillingsplass for sykler, samt erstatning for vinningsavståelse knyttet til ulovlig innkreving av pengene, sier kjøpernes advokat Torstein Vaagen til E24.

Søksmålet ble tatt ut før sommeren og er enda ikke berammet i rettsapparatet.

De første beboerne flyttet inn i Ringnes Park Øst i 2005. I fjor sommer ble det kjent at en rekke kjøpere i prosjektet hadde hyret inn advokat for å gå til sak mot utbygger.

Hever kravet

I desember samme år skrev Finansavisen av kjøperne krevde 17 millioner kroner i erstatning fra utbygger for økte utgifter knyttet til drift og forvaltning, samt manglende sykkeloppstillingsplass.

Nå er kravene for disse to postene justert noe ned fordi ikke samtlige kjøpere går til søksmål, mens totalkravet er hevet med 26,4 millioner til hele 43,4 millioner fordi en tredje post knyttet til erstatning for vinningsavståelse er tilføyd søksmålet.

Kjøperne krever 9,6 millioner kroner for å dekke økte utgifter knyttet til drift og forvaltning av sameiene.

- Dette erstatningsbeløpet er knyttet til uheldig organisering av boligene, sier Vaagen.

- Ulovlig innkreving av penger

Leilighetene i Ringnes Park Øst skulle bli organisert i ett sameie, i stedet blir det åtte. Det innebærer større utgifter til styremedlemmer, forretningsførere og revisjon for hvert av sameiene.

- Det er uhensiktsmessig tungvint og en dyr løsning. Som styreleder merker jeg godt dette og det er heller ikke i henhold til det vi skrev under på i kjøpskontrakten, så det er et klart brudd på den, sier styreleder Sigbjørn Isene i Ringnes Park Øst 3 Sameie til E24.

- Vi er åtte sameier i stedet for ett. Det innebærer åtte ganger utgifter til forretningfører, styrehonrar og revisjonshonorar, legger han til.

I tillegg krever de 3,8 millioner kroner for manglende sykkeloppstillingsplass.

Det største erstatningsbeløpet på 30 millioner kroner er knyttet til vinningsavståelse fra kjøpers side. Kjøperne mener de har sagt fra seg gevinst ved at kjøpesummen måtte innbetales ett og ett halvt år før de fikk tilgang på pantedokumentene. I mellomtiden kunne utbygger bruke panten på eiendommene på vel 600 millioner kroner som pant på egne engasjementer, ifølge kjøperne.

- Spørsmålet er hvem som skal ha krav på pengene i perioden fra de ble innbetalt og til kjøperne lovlig kunne kreve eiendommen. Vi mener at det her har vært ulovlig innkreving av pengene og at utbygger dermed har fått en avkastning på vinning som bør tilfelle beboerne, sier Vaagen.

- Uriktig beskrivelse

Utbygger jobber med et tilsvar på søksmålet som vil bli levert retten innen utgangen av september. Utbyggers advokat Anders Pind avviser at utbygger krevde penger før de hadde rett til det.

- Det er en uriktig faktisk beskrivelse at en har krevd penger før en hadde rett til det. Dette utbyggingsprosjektet ble håndtert på ordinær måte og vi er grunnleggende uenig i at panteretter er slettet på ett for sent tidspunkt slik det kommer frem i søksmålet. Det er ikke riktig, sier Pind til E24.

- Når det først er bragt til retten må vi prosedere det i rettsapparatet og ikke i media, legger han til.

- Søksmålet er hevet til over 43 millioner. Hvordan reagerer dere på dette beløpet?

- Jeg vil ikke karakterisere beløpet. Vi tar til etterrettning at det er det de har krevd, så lar vi retten avgjøre om de har rett eller ikke, sier Pind.

Pind ønsker ikke å kommentere de to første punktene i søksmålet, men advokaten har tidligere sagt til Finansavisen at de kan komme kjøperne i møte på ett punkt: Kravet om et sykkelstativ i kjelleren.

E24 har oversendt spørsmål til Erik Bøhler i Scandinavian Development, men har ikke motatt noe svar. I fjor forsvarte han oppdelingen av bygningsmassen overfor DN.no med at det var en fornuftig oppdeling.

Styreleder Sigbjørn Isene er ikke imponert over utbyggers håndtering av saken:

- Utbygger har vært avvisende til alt vi har sagt. Vi betrakter det som at de ikke har skjønt alvoret i situasjonen, sier Isene.

Skred av saker mot utbyggere

E24 skrev onsdag at et stort antall saker mellom utbygger og kjøper nå går til retten. Flere av disse sakene gjelder fellesgjeld, forsinkelser eller bygningstekninske mangler ved boligene.

Les også: Flom av rettsaker mot boligbyggere

Advokat Vaagen tror ikke nødvendigvis de rettslige avgjørelsene i disse sakene vil få konsekvenser for utfallet i saken mellom kjøperne i Rignes Park og utbygger Scandinavian Development.

- Nei, det tror jeg ikke. De to første postene er tradisjonelle mangelsaker og ikke noe ekstraordinære. Den tredje posten er det lite rettspraksis knyttet til. Spørsmålet er om selger skal beholde uberettiget gevinst eller om de skal tilfalle eierne, sier Vaagen.

Les flere saker hos E24

Les også: - Boligprisene skal videre ned

Publisert:

Flere artikler

  1. Flom av rettssaker mot boligbyggere

  2. Boligkjøpere må betale 2,5 millioner i erstatning

  3. Venter flom av saker mot utbyggere

  4. Rottebolig til Høyesterett

  5. Utbygger fikk 224.000 kr i dagbøter