Fagforeninger raser mot SAS-ledelsen: – Helt uhørt og helt uten sidestykke

En rekke fagforeningstopper tordner mot SAS-ledelsens angivelige krav til pilotene om å gå ti år uten streik. – Skulle tro man var i 1922 og ikke 2022, sier LO-nestleder.

Ifølge pilotene i SAS krevde selskapets ledelse at de skulle gi fra seg streikeretten i ti år. Det vekker kraftige reaksjoner i en rekke fagforeninger.
Publisert:

Reaksjonene kommer etter at de to norske pilotforeningene i SAS torsdag overfor E24 hevdet at SAS-ledelsen krevde en tiårig tariffavtale med pilotene.

Det ville i så fall ha betydd at SAS-pilotene måtte gi fra seg retten til å streike i ti år, altså at de tidligst kunne streike igjen i 2032.

SAS vil ikke bekrefte opplysningene, og viser til taushetsplikt i forhandlingene.

Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet er en av mange fagforeningstopper som tordner mot selskapet.

– Jeg er sjokkert over SAS-ledelsens fremferd. De har prøvd å forhandle frem en avtale siden november, og så bruker de kynisk folks ferieturer til å fremtvinge noe som fagforeningene ikke kan gå med på, sier Eggum til E24.

SAS sier at det «overhode ikke kjenner seg igjen» i denne beskrivelsen og deler ikke det virkelighetsbildet.

Les også

Hevder SAS foreslo tiårig tariffavtale: – Vanskelig å bortforhandle streikeretten i ti år

– Slakter lønns- og arbeidsvilkårene

Eggum sier at han er bekymret for en smitteeffekt på andre deler av arbeidslivet hvis SAS vinner gjennom med sine planer om å endre selskapet etter å ha søkt om konkursbeskyttelse i USA.

Han retter særlig skytset mot SAS-konsernsjef Anko van der Werff.

– Denne nederlenderen er hentet inn for å få gjennomført en oppdeling av SAS, slik at man slakter lønns- og arbeidsvilkårene for folk som har stått på for selskapet i alle år og vært lojale til SAS gjennom pandemien og håpet på å få jobb igjen i selskapet, sier han.

– Dette er uforenlig med norsk arbeidsliv. Han kan kjøpe en enveisbillett tilbake til Nederland. Hilsen Jørn, sier Eggum.

Leder Roger Klokset i LO-forbundet Norske SAS-flygeres forening opplyser til E24 at pilotforeningene har strukket seg til å tilby en avtalelengde på seks år, men at SAS da forlangte minst åtte år.

– Det er ikke aktuelt å undertegne en så langvarig avtale, så det kan de bare glemme, sier Klokset.

Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.
Les også

SAS får konkursbeskyttelse: – Ingen selskaper ønsker dette

– SAS virker å være i feil århundre

Andre nestleder Steinar Krogstad i LO er usikker om SAS’ forhandlingsstrategi er klønete eller kynisk.

– Enten er dette den mest klønete forhandlingsstrategien fra en motpart på lang tid, eller så er det det mest kyniske spillet vi har sett for å tvinge frem en konflikt og bruke styringsretten til å endre selskapet, sier Krogstad til E24.

Han mener det er merkelig av SAS og at selskapet virker å være i feil århundre.

– Man skulle tro man var i 1922 og ikke 2022. Dette hadde passet bedre i tiden før man fikk tariffsystemet og hovedavtaler, sier han.

Steinar Krogstad, nestleder i LO.

– Helt umulig

Nestleder Hans-Erik Skjæggerud i YS er overrasket over at pilotforeningene var villige til å strekke seg så langt som til å gi fra seg streikeretten i seks år. Han rister på hodet av SAS-ledelsens påståtte krav om minst åtte år, og fortrinnsvis ti år.

– Dette er helt uhørt og helt uten sidestykke. Jeg har aldri hørt om noe lignende. Det sier seg selv at det er helt umulig for fagforeningene å gå inn på dette. Det er ganske vilt, sier Skjæggerud til E24.

YS er hvor forbundet Parat er organisert. En del av de norske SAS-pilotene er organisert i Parat.

Ifølge forskningskoordinator Kristine Nergaard ved Fafo er det svært uvanlig med tariffavtaler med lenger varighet enn to år. Ti år har hun ikke hørt om før.

– Det er veldig, veldig uvanlig. Jeg har ikke hørt om noe slikt verken i Norge eller Norden. SAS-pilotene har tre år nå, og det er det lengste vi har av avtaler i Norge. De fleste norske avtaler er på to år, sier Nergaard til E24.

SAS ga følgende kommentar til påstandene rundt lengden på tariffavtalen tidligere torsdag:

«Det er godt kjent at SAS trenger langsiktighet og kostnadsbesparelser, for å kunne bygge et attraktivt SAS for fremtidens flymarked. Utover det kan vi ikke kommentere på informasjon fra meklingen, da dette er taushetsbelagt», skriver pressesjef Tonje Sund i SAS Norge i en e-post til E24.

Nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.

Mener SAS har skylden

Skjæggerud i YS tolker pilotenes tilbud om en seksårig avtale som at de hadde en sterk vilje til å komme i mål og unngå streik.

– I sum fremstår SAS-ledelsens fremferd som et forsøk på å knuse fagforeningene i morselskapet. Det er derfor reaksjonene blir så sterke. Slik ønsker vi ikke å ha det i nordisk arbeidsliv, sier han.

Leder i LO-forbundet Industri Energi, Frode Alfheim, mener SAS-ledelsen må ta skylden for at oppgjøret endte i streik.

– Dette viser at ansvaret for å lykkes i forhandlingene ligger 200 prosent på SAS. Dette viser at pilotene har strukket seg utrolig langt for å bli enige, og berge arbeidsplassene, sier Alfheim til E24.

Frode Alfheim, leder for Industri Energi.

Gått over grensen

Både Alfheim og Skjæggerud reagerer sterkt på at SAS krevde ti år uten streikerett.

– Det hadde vært selvmål å gå med på noe sånt. Jeg kunne ikke gått inn døren på et medlemsmøte en gang for å legge frem noe sånt. Da hadde jeg blitt kastet loddrett ut, sier lederen for Industri Energi.

Han sier at fagforeningene er vant til tøffe forhandlinger, men ikke å gi fra seg streikeretten.

– Jeg kan ikke huske at vi noen gang har vært med på noe lignende. I dårlige tider har vi jo gått inn på forhandlinger hvor vi har vært med på å ta ansvar for bærekraften i bedriften.

– Det går en grense, og den har SAS trådt langt over, sier Alfheim.

Dette sier Skjæggerud om normal lengde på tariffavtaler:

– Det har vært på tale med tre til fire år lange tariffavtaler. Det vanlige i Norge er to år. I luftfarten er det ofte ettårige avtaler, fordi det skjer så mye der. Man kan kanskje forstå at et selskap som sliter vil ønske forutsigbarhet. Da har man tidligere snakket om avtalelengder på tre-fire år.

Mette Nord, leder for Fagforbundet.

– Brutal fagforeningsknusing

Leder Mette Nord i Fagforbundet mener at SAS-ledelsen har vært vanskelige i forhandlingene, ifølge forbundets egne sider.

– Tariffavtaler i Norden har som regel en lengde på to eller tre år. Noe som er gunstig når vi vet hvor fort samfunnsutviklingen endrer seg. SAS ville ha en tariffavtale for de ansatte på 10 år uten mulighet til å inngå konflikt. Noe som demonstrerer hvor vrien og vanskelig ledelsen har vært, sier Nord.

– Pilotene forsøkte å komme SAS i møte ved å møtes på halvveien, noe som viser hvor langt de egentlig har strukket seg. Fagforbundet gir sin fulle støtte til de streikende som kjemper for faste ansettelser og anstendige arbeidsforhold, sier lederen av Fagforbundet.

Nå vurderer Fagforbundet å slutte å fly med SAS.

– Dette tåler ikke dagens lys. Jeg er sjokkert. Det er ingen god grunn for Fagforbundet å fortsette å bruke SAS når fagforeningsknusing er det store målet. Vi må gjøre en grundig vurdering fremover, sier Nord.

Publisert:
Gå til e24.no