Nær 15.000 flere husstander fikk bostøtte i januar enn måneden før

I januar fikk 86.000 husstander utbetalt i snitt 2.841 kroner i bostøtte, i tillegg til en ekstrautbetaling på 1.500 kroner for høye strømutgifter.

Flere mottok bostøtte i januar 2022 enn i desember i fjor.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Sammenlignet med desember 2021 økte antall husstander som fikk utbetalt bostøtte i januar, med nesten 15.000, opplyser Husbanken. Det tilsvarer en økning på om lag 21 prosent.

Økningen skyldes i stor grad Stortingets vedtak om en midlertidig styrking av bostøtten på grunn av de høye strømprisene.

Ut fra antall fikk flest husstander i landets to største fylker, Viken (18.548) og Oslo (16.219), utbetalt bostøtte i januar. Økningen i antall mottakere var størst i Vestland, der tallet økte fra 7.774 i desember til 9.777 i januar. Det tilsvarer en økning på 25,8 prosent. Lavest var økningen i Oslo med 15,6 prosent.

I mange kommuner økte antall husstander som fikk utbetalt bostøtte, betraktelig fra desember til januar. Generelt er den prosentvise økningen størst i mindre kommuner med relativt få bostøttemottakere. I Røros kommune økte for eksempel antall mottakere med 69 prosent, til 49 husstander. I Frøya kommune økte antall mottakere med 59 prosent, til 35 husstander.

Blant noe større kommuner skiller Øygarden og Bjørnafjorden i Vestland seg ut med høyere vekst i antall mottakere enn gjennomsnittet. Begge hadde en vekst på 33 prosent.

Blant storbyene hadde Bergen størst vekst i antall mottakere med 26 prosent.

Publisert:

Her kan du lese mer om