Streik avverget etter enighet i sykehusmeklingen

San Helse og Spekter ble på overtid enige hos Riksmekleren om lønnsoppgjøret for sykehusansatte, opplyser arbeidsgiverforeningen Spekter.

Det blir ingen streik blant de sykehusansatte. Sykehuset Østfold var ett av helseforetakene som forberedte seg på det dersom meklingen mellom San Helse og Spekter førte fram.
  • NTB
Publisert:

Meklingen mellom arbeidssammenslutningen San Helse og arbeidsgiverforeningen Spekter startet tirsdag og hadde frist ved midnatt natt til torsdag.

Det ble meklet på overtid og like før klokken halv tre natt til torsdag opplyste partene at de var enige.

Spekter fornøyd

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter er fornøyd med å ha kommet til enighet.

– Dermed har vi unngått streiker som kunne ha gitt en merbelastning for både pasientene, ansatte og sykehusdriften i den krevende situasjonen pandemien allerede innebærer, sier hun videre.

Sammenslutningen San omfatter Den norske jordmorforening, Nito og Norges Farmaceutiske forening.

En streik ville ha omfattet helseforetakene Sykehuset Vestfold, Vestre Viken og Sykehuset Østfold. Totalt var det varslet plassoppsigelse for nesten 7.000 sykehusansatte, over 5.000 av dem tilhørende Nito.

Frontfagene la føringen

Forhandlingsleder Berit Grimsrud Syversen i Den norske jordmorforening sa før meklingen startet tirsdag at jordmødre må bli anerkjent lønnsmessig for kompetansen og ansvaret de har.

– Forhandlingene i 2020 ble preget av lav frontfagsramme i et år med uventet koronapandemi. Resultatet i det såkalte frontfaget ble avgjørende for alle andre forhandlinger, også våre. Vi har fortsatt en jobb å gjøre for å få jordmødre opp på et lønnsnivå som samsvarer med utdanningslengde og ansvaret i yrket, sier Syversen i en uttalelse etter enigheten natt til torsdag.

Jordmorforeningen fikk gjennomslag for heving av minstelønnsnivåene for helseforetakene i mekling. Samtidig blir de ulike arbeidsgivernes tilbud for 2020 stående i de 16 foretakene som ble enige lokalt, forklarer Syversen.

Forbereder neste lønnsoppgjør

Med enigheten er tariffoppgjøret 2020 for helseforetakene dermed formelt avsluttet. Tidligere er det oppnådd enighet med alle andre fagforeninger.

Nito er fornøyd med å unngå streik og med å ha fått gjennomslag for kravet om heving av minstelønnsnivåene ved ti års ansiennitet ved de fleste av helseforetakene som var i mekling.

– Ved at vi nå er i havn, kan vi legge 2020-oppgjøret bak oss. Mellomoppgjøret 2021 starter allerede i midten av april, og det blir høyeste prioritet å følge opp de foretakene der vi fortsatt har lønnsmessige etterslep, sier leder for NITO Spekter, Brynhild Asperud.

Publisert: