Full forsikringskrangel: – Huset mitt er brent, og jeg skal bygge det opp igjen

Virusutbruddet måtte ha funnet sted på Norefjell Ski og spa, og det kunne ikke allerede ha vært en pandemi, mener forsikringsselskapet Codan. – Trenering, svarer Petter Stordalen.

Petter Stordalen mener forsikringsavtalen med Codan er krystallklar.
Publisert:

– Huset mitt er brent, og jeg skal bygge det opp igjen. Og jeg har forsikring. Da får de betale ut de pengene. Og hvis Codan her spekulerer i at tiden er til deres fordel, så tar de feil. Jeg har all tid i verden.

Det sier Petter Stordalen til E24 etter at hans Strawberry Group denne uken har møtt Codan forsikring i Oslo tingrett.

Striden står om Norefjell Ski og spa er forsikret mot skadevirkningene av covid-19-pandemien, spesifikt som avbruddstap ved hotellet.

Ved medhold vil Stordalens 180 andre hotelldriftsselskaper kunne ha rett på lignende krav. Totalt har Nordic Choice 245 enheter forsikret hos Codan, og alle vil bli vurdert.

– Min oppfatning har vært fra dag én at vi har en forsikring som dekker en epidemi, og alle, kanskje med unntak av Codan, er klare over at en pandemi er en global epidemi, sier Stordalen.

– Om vi har behov for å stille opp 25 eksperter fra WHO eller hvor som helst, så vil ikke Codan kunne stille med én som vil tørre å hevde at det er forskjell på epidemi og pandemi.

Les også

Stordalen tar epidemiforsikring til retten – kan ha krav på flere hundre millioner

Mener forsikringsselskapet gjør seg vanskelig

Når det er avklart, vil neste spørsmål være om man har lidd et tap, fremholder Stordalen. Det har hele reiselivsnæringen «åpenbart» gjort, ifølge hotellkongen.

– Om det er som følge av pandemien eller epidemien, det er ingen forskjell. Den eneste nye faktoren som har kommet inn, som gjør at vi har omsetningsfall, er nettopp myndighetenes klare restriksjoner, sier han og viser til at de for eksempel ikke kan ha konferanser og selge alkohol.

– Det tapet er begrenset til 3 millioner per hotell. Den delen av saken mener jeg er uomtvistelig. Og så er det vel riktig at man må avvente hva dommeren sier, men det er min opplevelse at forsikringsselskapet her gjør seg spesielt vanskelig på et relativt tynt grunnlag.

– At de da prøver å trenere dette lengst mulig taler ikke til Codans fordel.

Les også

Stordalens hotell-konkurs: Hotellrådgiver tror flere kan ryke ved månedsskiftet

Codan: Må ha oppstått på hotellet

Men pandemien måtte ha oppstått på Norefjell Ski og spa dersom hotellet skulle ha fått dekning for tapet, mener forsikringsselskapet.

Codans advokater var klare på at et forsikringsdekket epidemisk utbrudd måtte ha funnet sted på forsikringsstedet, og dermed at covid-19-pandemien ikke er forsikret.

– Man sondrer mellom tre stadier. Det første er et epidemisk utbrudd. Det andre er en epidemi. Og i februar-mars i fjor ble det erklært en verdensomspennende pandemi. Det er bare det første stadiet som er dekket under forsikringen, men da i tillegg under forutsetningen om at det inntreffer et utbrudd på det aktuelle forsikringsstedet, sa advokat Jørgen Svartebekk under sin prosedyre fredag.

Altså mener Codan forsikring at dersom Norefjell skal være dekket mot tap som følge av coronapandemien, så måtte den ha vært i utbruddsfasen, og dessuten funnet sted på hotellet i Krødsherad. Coronaviruset oppsto som kjent i Kina.

– Det føyer seg fint inn i rekken av Codans forsøk på å konstruere at vi ikke har en forsikring hvor det står krystallklart hva den dekker, sier Stordalen om påstanden.

Codans kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen ønsker ikke å kommentere Stordalens kritikk eller saken for øvrig fredag ettermiddag.

Richvoldsen har tidligere vist til at saken avgjøres av domstolene.

Les også

Strawberry-direktør om forsikringsstriden: – Avtalen er klar

Nordic Choice-advokat: – «Catch 22»

I etterkant av prosedyren fra Codans advokater gikk Strawberry Groups advokat Jan B. Jansen i strupen på Codans krav.

– Jeg må si at jeg tidligere i dag har blitt nokså paff av hva jeg har hørt. Det er nokså mye rart som kom frem i saksøktes prosedyre, og jeg har noen kommentarer, åpnet Jansen, og vendte oppmerksomheten mot stedskravet og tilknytningskravet fra Codan.

Han viste til at tilknytningskravet i forsikringsvilkårene er at det handler om gjester på hotellet, som dermed ikke kan bruke det.

– Ut fra ordlydsfortolkningen og hva som ligger i epidemisk utbrudd, og hva vi hører Codans syn på det er, så er vi inne i boken kalt «Catch 22». Der var det en som var så syk at han ikke ville fly krigsflyginger, men dersom han ikke ville fly så var han ikke syk likevel.

– Codan sier at et epidemisk utbrudd må starte på hotellet, men hvis det starter på hotellet så er man ikke i en epidemi likevel. Store norske leksikon sier at et sykdomsutbrudd ikke er en epidemi, så tolkningen som legges til grunn er at det blir null dekning uansett, sa Jansen.

– Vi kommer ikke over terskelen for epidemi hvis man krever at det skal ha sitt utbrudd på hotellet.

Les også

Petter Stordalens forsikringsjeger om epidemi-klausul: – Vi var heldige

Vil ta tid før dom

Jansen holdt sin egen prosedyre torsdag. Han viste til at forsikringsavtalens ordlyd måtte følges.

– Det må være sterke beviser for å godtgjøre at den felles forståelsen av avtalen fraviker den naturlige ordlyden, sa han.

Jansen la dermed vekt på et objektivt tolkningsprinsipp.

– Man må følge ordlyden, selv om selskapene kan vise til hensiktsmessig relevant rettspraksis. Begrensningen må komme tydelig frem, det er kjernepunktet vårt.

Norefjell Ski og spa har krevd dekning av tapte inntekter som følge av at personer ikke kunne bo på hotellet, noe Jansen gjentok i sin prosedyre.

– Gjestene kan ikke bo der, du får ikke de pengene, det er de tapte inntektene og det er en enkel og grei ordning for et begrenset beløp med en forsikringssum på 3 millioner.

Norefjell Ski og spas påstand var dermed en forsikringssum på 3 millioner kroner og tilkjente sakskostnader.

Codan forsikrings advokater la på sin side ned en påstand om frifinnelse og tilkjente sakskostnader.

Rettens administrator Kim Heger sa avslutningsvis at han ikke kunne datofeste domsavsigelsen, og at den nok ville la vente på seg.

Publisert: