Nav stenger CV-tilgang på arbeidsplassen.no

Nav har konkludert med at de ikke hadde lovhjemmel til å gi arbeidsgivere egen tilgang til CV-ene i stillingsdatabasen. Arbeids- og velferdsdirektøren vurderer saken som svært alvorlig.

Arbeids- og velferdsdirektør i Nav, Hans Christian Holte, vurderer saken som svært alvorlig.
Publisert:

Nav har stilt krav om at arbeidssøkere som får oppfølging hos dem skulle registrere CV på arbeidsplassen.no. I den innloggede delen har arbeidsgivere kunnet se CV-er ved å søke på yrker, kompetanse eller geografi.

Nå har Nav konkludert at de ikke har hatt lovhjemmel til å kreve at arbeidssøkere synliggjør CVen sin for arbeidsgivere, og gitt arbeidsgivere automatisk tilgang til CVene. Derfor har de nå stengt tilgangen for arbeidsgivere, ifølge en pressemelding.

– Folk skal føle seg trygge på at vi behandler personopplysninger i tråd med lovgivningen. Vi er lei oss for at vi i dette tilfellet har brutt denne tilliten. Vi er i gang med å varsle direkte til alle som er berørte, og vi har meldt avviket til Datatilsynet. Nav jobber nå med å få oversikt over saken og vurdere alternativer for å tilpasse CV- og stillingsbasen til gjeldende lovverk, slik at vi effektivt kan hjelpe folk ut i jobb og arbeidsgivere til å finne kandidater, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte, i pressemeldingen.

Endringen gjelder CV-ene til i underkant 200.000 arbeidssøkere som er under oppfølging hos Nav. CV-ene til omtrent 30.000 personer som ikke er under oppfølging, og som har valgt å dele CV-en sin vil fremdeles være synlig.

Nav opplyser at arbeidssøkere som er berørt ikke trenger å foreta seg noe.

– Svært alvorlig

Arbeidsplassen.no ble lansert i februar 2019, og siden da har arbeidsgivere kunne søke etter arbeidssøkere blant de registrerte CV-ene på nettstedet.

– Vi vurderer at dette har vært et avvik, og et brudd på personvernlovgivningen siden det ble etablert i februar 2019, sier han.

Den juridiske vurderingen er at de ikke har hatt lovhjemmel til å gi arbeidsgivere egen tilgang til CV-ene, og derfor er det nå stengt.

– Jeg vurderer dette som svært alvorlig, sier Holte.

Det gjør han både fordi mange er berørt, det gjelder omtrent 400.000 personer, og fordi de må stenge ned det han omtaler som en viktig del av arbeidsformidlingen deres i en tid hvor mange er helt eller delvis arbeidsledige.

Holte vurderer at arbeidsplassen.no drives på en lovlig måte når tilgangen til arbeidsgivere nå er stengt.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at CV-ene til omtrent 30.000 som «ikke lenger» er under oppfølging. Det riktige er CV-ene til 30.000 som ikke er under oppfølging hos Nav fremdeles vil være tilgjengelige på arbeidsplassen.no. Feilen ble rettet 18. februar 2021 omtrent klokken 10.14.

Publisert:

Her kan du lese mer om