Fundingpartner skjulte lån til konkursrammede tapsprosjekter

Selskapet som formidler lån finansiert av småsparere, har aktivt gjemt en rekke låneannonser fra søkemotorene. De avviser at det handler om å skjule prosjekter som har gått i vasken.

Gründer og daglig leder Geir Atle Bore (t.v.) og markedssjef Jørund Gjesvik i FundingPartner.
Publisert:

«Vi beklager veldig tapet som har oppstått på dette lånet, og vi forstår veldig godt om du både er skuffet og frustrert.»

Slik lød beklagelsen Fundingpartner, i begynnelsen av april i fjor, sendte i en melding til de 199 småsparerne som hadde lånt penger til eiendomsselskapet BOI Nordal Panorama AS.

I 2018 fikk selskapet låne fem millioner kroner gjennom folkefinansieringsplattformen for å bygge åtte boliger i Lier utenfor Drammen. Selskapet fikk alvorlige pengeproblemer, måtte senere selge boligtomten med tap og gikk konkurs i april 2020. I ettertid har eierne blitt ilagt konkurskarantene.

For investorene gikk mesteparten av pengene tapt. Tre og et halvt år etter at lånet ble utbetalt, meddelte Fundingpartner at mer enn fire av de fem millionene ville bli ført som endelig tap.

Slik var de 19 annonsene markert. Resten av informasjonen er gjort uklar av E24.

Fundingpartner har aktivt skjult informasjon om lånet til det konkursrammede selskapet, samt 18 andre lån. Hvis du søker etter informasjon om lånene i Google eller andre søkemotorer, vil ingen treff lede til annonsen på Fundingpartners nettsted.

E24 har sporet opp de skjulte annonsene ved å undersøke systemet bak nettsiden. Her har Fundingpartner markert de 19 lånekampanjene med «hideFromSearchEngine». Dette brukes for å fortelle Google og andre søkemotorer at sidene ikke skal vises gjennom søk.

Administrerende direktør i Fundingpartner, Geir Atle Bore, bekrefter at selskapet har fjernet informasjon om utvalgte lån, men avviser at det har blitt gjort for at Fundingpartner ikke skal assosieres med de mislykkede prosjektene.

Schibsted eier 10 prosent av Fundingpartner. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet.

Tapsprosjekter fjernet fra nettet

Siden 29. september 2018 har Fundingpartner betalt ut 427 lån. 19 av disse er gjemt fra søkemotorer.

I det lille utvalget finnes blant andre fem av de åtte Fundingpartner-lånene som har blitt misligholdt:

  • Et lån på 1,5 millioner kroner til et eiendomsselskap som skulle bygge leiligheter i en by på Sørlandet. Her sitter investorene igjen med et urealisert tap på 21 prosent av lånesummen. Det finnes ingen gjenværende sikkerhet for lånet.
  • Lån til et nyoppstartet rederi på 3,5 millioner kroner til kjøp av et tørrlastskip. På et transportoppdrag grunnstøtte skipet, og hadde behov for flere kostbare reparasjoner for å bli seilingsdyktig. Dette kunne ikke selskapet betale, og begjærte oppbud. 80 prosent av lånesummen fra Fundingpartner-investorene gikk tapt.
  • Et lån på to millioner kroner til et eiendomsselskap som skulle utvikle et turistanlegg i Nord-Norge. Selskapet havnet i økonomisk uføre under pandemien og gikk konkurs i oktober 2020. Ingenting av lånebeløpet har blitt betalt tilbake til investorene.

I tillegg har Fundingpartner skjult informasjon om et misligholdt lån til en kjøkkenforhandler som gikk konkurs i januar. Her har investorene fått tilbakebetalt 97 prosent av lånesummen.

Fundingpartner har aktivt hindret at denne annonsen, samt 18 andre, kan søkes opp på Google. Hvert lån som gis via plattformen ledsages av en annonsene med nøkkelinformasjon om lånet, prosjektet og menneskene bak selskapet.

– Blir bedt om å fjerne lån

Geir Atle Bore i Fundingpartner sier at hovedårsaken til at enkelte misligholdte lån har blitt fjernet fra Google, skyldes at det har pågått inndrivelsesprosesser hvor målet å hente mest mulig tilbake til investorene.

– Da ønsker man ikke at all informasjon om lånet og eventuell annen sikkerhet ligger tilgjengelig for interesserte kjøpere, som vil redusere sannsynligheten for å få tilbake mest mulig av investorenes penger, skriver Bore i en e-post til E24.

Bore sier at lån vanlig fjernes fra søkemotorer etter forespørsel fra den aktuelle låntageren.

– Selskaper ønsker ikke at det ligger detaljert informasjon om deres forretningsdrift åpent og søkbart på nettet, etter at lånet har blitt utbetalt. Når vi fjerner lån fra søkemotorer, skjer dette vanligvis etter forespørsel fra våre kunder, men ikke alltid, sier Bore.

E24 har snakket med eierne bak selskapene som har tatt opp 18 av de 19 skjulte lånene.

Seks av dem oppgir at de aldri har bedt om at Fundingpartner skal fjerne informasjon om deres lån. Fem selskaper bekrefter at de har bedt om å få sine annonser fjernet. De øvrige husker enten ikke eller vil ikke svare.

I e-posten skriver Fundingpartner at dette «sikkert kan stemme».

– Hvordan vurderer Fundingpartner praksisen med å skjule annonser opp mot selskapets uttalte mål om å være transparente?

– Investorene våre har til enhver tid oversikt over status i alle lån de har investert i. Når vi tilbyr nye investeringsmuligheter er informasjonen om bedriften som skal låne penger, og risikoen i lånet svært etterrettelig, svarer Geir Atle Bore.

– På nettsiden ligger det aggregert statistikk som omfatter absolutt alle lån som er gitt, inkludert historisk avkastning og historisk mislighold. Det er dette vi definerer som transparens, skriver han videre.

Skal fjerne alle lånene

Fundingpartner opplyser til E24 at alle lån gitt gjennom plattformen i nær fremtid vil fjernes fra selskapets nettsted og fra søkemotorer.

– Hovedårsaken er konkurransehensyn for vår egen del og at flere låntagere har gitt oss beskjed om at de ikke ønsker at til dels sensitiv informasjonen ligger ute på Google. Nå finner du for eksempel kun lån som er yngre enn tre måneder, skriver Geir Atle Bore.

– Alt annet er kun tilgjengelig for de som har investert i lånet, uavhengig om de er misligholdt eller ikke. I retrospekt skulle vi gjerne av hensyn til låntagerne våre gjort dette tidligere, tilføyer han.

Schibsted eier 10 prosent av FundingPartner. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

Publisert:

Her kan du lese mer om