NHO: Dystre forventninger til økonomien kan påvirke utviklingen

Både bedrifter og folk ser mørkt på den økonomiske utviklingen det neste halvåret. Det kan påvirke den faktiske utviklingen, frykter NHOs sjeføkonom.

Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum.
  • NTB-Bibiana Piene
Publisert:
Norge går usikre økonomiske tider i møte, mener NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Norge går usikre økonomiske tider i møte, mener sjeføkonom Øystein Dørum.

– Jeg har en uggen følelse av at det er et misforhold mellom stemningen i husholdningene og bedriftene, som er veldig dårlig, og de anslagene både vi og andre har for neste år, sier han til NTB.

Tirsdag la han fram NHOs kvartalsvise rapport Økonomisk overblikk. Den viser at forventningene til økonomien det neste halvåret nesten er på et historisk lavmål. Ikke siden 1992 har folk vært like svartsynte med tanke på egen økonomi.

Dørum frykter at pessimismen stikker dypere enn det er grunn til.

– Dersom den dårlige stemningen omsettes i atferd, hvis folk og bedriftene blir redde og snører igjen lommeboka, så kan den økonomiske utviklingen bli svakere enn det vi ser for oss, sier han.

Forventer økt ledighet

Et stort flertall av NHO-bedriftene ser dystert på framtiden og tror situasjonen vil bli verre de neste seks månedene. Det er først og fremst høye energipriser og høyere priser på innsatsvarer som mørkelegger framtidsutsiktene.

– Det er veldig få optimister. Det gjelder også bedrifter som er rettet mot eksportmarkedene, sier Dørum.

I rapporten sier mer enn hver fjerde bedrift, 28 prosent, at de vil kutte i arbeidsstokken neste halvår. NHO spår at jobbveksten vil flate ut, etter en bratt økning i kjølvannet av pandemien, og viser til at i siste kvartal har antall ledige stillinger falt markant innen både industri, reiseliv, bygg og anlegg, transport og forretningstjenester.

Som flere før ham forventer Dørum at arbeidsledigheten vil stige til neste år.

– Men ledigheten er i dag veldig lav, og det vi kan forvente, er å komme tilbake til et slags normalnivå. Og det er jo ikke veldig dramatisk, påpeker han.

Svak vekst

Til neste år vil den økonomiske veksten bli på rundt 0,8 prosent, anslår NHO.

– Det er svakt, medgir Dørum.

Men prissjokket og flaskehalsene som kom som følge av koronapandemien og Ukraina-krigen, er i ferd med å avta, framholder han.

På den annen side vil energiprisene holde seg høye framover, spår Dørum.

NHO mener den økonomiske usikkerheten særlig er knyttet til tre forhold:

* Hvor dyp og langvarig nedturen rundt oss vil bli.

* Hvordan energiprisene vil utvikle seg, noe som også avhenger av været.

* Hvordan usikkerhet og svak inntektsutvikling vil påvirke atferden til forbrukere og bedrifter.

Spår stort fall i boligprisene

NHO mener også det er god grunn til å tro at også konsumprisveksten vil nå toppen om ikke lenge.

– Det vil på sin side innebære at sentralbanken snart har nådd rentetoppen, heter det i rapporten.

Men NHO spår samtidig et kraftig fall i boligprisene neste år og ser for seg en nedgang på hele 6 prosent.

– Fallet kommer raskere enn det vi så for oss tidligere. Men samtidig er det logisk, for det er nå renteøkningene merkes, sier Dørum til NTB

Publisert:

Her kan du lese mer om