Øko-landbruk støttes mer enn de klarer å omsette

Staten spytter inn en halv milliard kroner til økologisk landbruk, men produsenten taper 38 millioner, ifølge ny rapport. Høyre reagerer.

ØKOLOGISK LANDBRUK: Næringspolitisk talsmann i Høyre, Svein Flåtten, men man får lite igjen for den offentlige støtten som sprøytes inn i økologisk landbruk. Politisk rådgiver i landbruksdepartementet, Ane H. Kismul, mener støtten ikke kan sees på som subsidiering.
  • Ole Martin Skaug
Publisert: Publisert:

En fersk rapport viser at omsetningsverdien av økologisk landbruk i Norge er minimalt høyere enn det staten spytter inn i pengestøtte.

I 2010 var den offentlige støtten på 396 millioner kroner. Ifølge rapporten «Støtte til økologisk landbruk» var omsetningen av økologiske husdyrprodukter og korn fra norsk jordbruk anslått til å være 410 millioner kroner.

30 prosent av støttebeløpet, det vil si 122 millioner kroner, går til produsentene, resten går til blant annet forskning og forvaltning.

Du kan lese hele rapporten her.

Høyre reagerer

Høyres næringspolitiske talsmann, Svein Flåtten, reagerer på at beløpet som blir brukt på økologisk landbruk ikke gir mer igjen for pengene.

- Det gis i underkant av 400 millioner kroner i støtte til økologisk landbruk over statsbudsjettet og gjennom flere departementer. Poenget her er at omsetningsverdien av det som selges økologisk, er lavere enn støttebeløpet, sier Flåtten til E24

- Man får altså liten verdi igjen for støtten, sier han.

Svein Flåtten

- Ikke subsidiering

Landbruks- og matdepartementet mener den offentlige støtten ikke kan sees på som subsidiering av produsentene:

- Det er viktig å påpeke at den offentlige støtten som omtalen i NILFs rapport, ikke bare er en direkte subsidiering av produsentene. Den omtaler også penger til forskning, som vanlig landbruk også nyter godt av, for å kunne få mest mulig ut av ressursene som er til rådighet, sier politisk rådgiver, Ane H. Kismul til E24.

Hun mener vanlig jordbruk drar nytte forskningbeløpet staten gir til økologisk landbruk.

- Det er et viktig område for oss fordi det er et overordnet mål at landbruket er miljøvennlig, økologisk landbruk er det, samtidig bidrar kan en del av forskningen og de nye teknikkene som utvikles også brukes i det konvensjonelle landbruket, sier Kismul.

43 prosent blir solgt som økologisk

Et annet aspekt er hvor mye av den økologiske produksjonen som faktisk blir solgt som økologiske produkter.

Ifølge rapporten er det kun 43 prosent av økologisk produsert mat som blir videresolgt som økologisk. Over halvparten blir altså sendt ut i systemet uten økologisk-merkelapp av produsenten.

Rapporten anslår at produsentene tapte anslagsvis 38 millioner kroner i 2010 på grunn av økologiske varer som ble omsatt som konvensjonell vare.

- Taper penger

Nortura er en av Norges ledende aktører innen kjøtt og egg. De forteller at økologiske produkter blir solgt som «vanlige» varer som ikke akkurat gir overskudd i kassen:

- Det er på det rene at at vi taper penger på våre økologiske produkter fordi vi enten ikke får ut den merprisen økologiske produkter faktisk reelt sett koster å produsere eller at disse produktene må inngå i en konvensjonell varestrøm, sier Nina Sundqvist, kommunikasjonsdirektør, til E24.

Ifølge Sundqvist tapte Nortura 9,3 millioner kroner på økologisk kjøtt i fjor, selskapets utnyttelsesgrad av kjøttet var 46 prosent. Matvareprodusenten tapte også 2 millioner kroner på økologiske egg.

Ingen bombe, mener Flåtten i Høyre:

- Kort og godt; forbrukerne etterspør ikke økologiske produkter. Det er helt klart at for eksempel Tine må selge økologisk melk som vanlig melk, sier han.

Smertegrense

Konsernet bak blant annet matvareprodusentene Gilde og Prior erkjenner at selskapet har en smertegrense for hvor mye de kan tåle i tap i fremtiden.

- Nortura ønsker å ha et mangfold av produkter og har derfor en rekke spesialvarestrømmer, som for eksempel økologisk kjøtt, men det er også klart at det er begrenset hvor lenge vi kan selge med tap, sier Sundqvist til E24.

- Svært få kjøper økologisk

Nortura mener mange forbrukere sier de vil ha økologisk, uten at det har blitt en del av deres kjøpsvaner.

Nina Sundqvist

- Økologisk produksjon er avtalestyrt slik at det skal være en balanse mellom tilbud og etterspørsel, men dessverre er det slik at mange forbrukere sier at de ønsker å kjøpe økologisk, men svært få legger økologiske kjøttprodukter i handlekurven, sier Sundqvist.

Kismul i landbruksdepartement mener Norturas tap er beskrivende for et nisjemarked:

- Det er veldig illustrerende for et umodent marked. I 2008 troppet alle de store dagligvarekjedene opp på landbruksministerens kontor og krevde stimulans til økologisk produksjon fordi kundene forlangte slike varer. Så kom som kjent finanskrisen og markedet fikk en knekk som alle andre, og det førte til at den økologiske kjeden ikke ble bygget opp tilstrekkelig og det er derfor flere kan slite med lønnsomheten. Men markedet er nå på god vei opp igjen, sier hun til E24.

15 prosent skal være økologisk

Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. Flåtten i Høyre mener Norge er langt unna det målet nå:

- Regjeringens mål på 15 prosent er fortsatt langt unna, og det er ikke så mange år igjen. Foreløpig er den på rundt 5 prosent, og rundt 1 prosent av verdien, sier Flåtten.

Landbruksdepartementet vedkjenner at målet om 15 prosent er langt unna ennå:

- Det er et ambisiøst mål, men vi har en strategi som vi har jobbet etter i flere år, for å få opp forbruket av økologiske varer. Det er et lite marked, men som vokser, og vi ser derfor på hvordan vi kan hjelpe dette markedet til å bli stabilt nok, sier Kismul til E24.

Kun 5,7 prosent er økologisk

I rapporten går det frem at økologisk landbruk utgjorde 5,7 prosent av jordbruksarealet i 2010.

Den økologiske kornproduksjonen sto for 1 prosent av den totale produksjonen for to år tilbake.

Flåtten er også nestleder i Næringskomiteen på Stortinget. Han mener regjeringens mål ikke henger på greip.

- For å nå målet vil økologisk landbruk legge beslag på større arealer, samtidig vil regjeringen øke matproduksjonen. Dette henger ikke sammen, det viser også rapporten, sier han til E24.

Lavere avlingsnivå

For ifølge Flåtten vil det bli produsert mindre om man legger over til økologisk landbruk.

- Minst like alvorlig er at avlingsnivået av det som drives som økologisk er mindre enn det som blir drevet med konvensjonelt landbruk, sier han.

- Hvis man legger om til økologisk jordbruk, går mer tapt. Det må kjøres som et fem-seks år langt prosjekt. Legges det om fra vanlig korn til økologisk, så reduseres avlingen med rundt 50 prosent – siden det er flere år det ikke blir produsert noe, legger han til.

For å få opp prosenten til ønsket mål har regjeringen og landbruksdepartementet flere strategier.

- Vi har ekstra tilskudd til de produsentene som legger om til økologisk. De får også litt ekstra betalt for økologiske varer fra markedsaktørene. Det jobbes aktivt med å få varene ut på markedet, ved å gjøre veien fra produsentene til forbrukerne kortere, sier Kismul.

- Er maten trygg nok

Han mener regjeringens higen etter økologisk landbruk sender ut feil signaler til Norges befolkning.

- Det er også flere forhold ved dette. Staten og regjeringen pålegger de offentlige anbudsrutinene å kreve økologisk. Det får meg til å tenke at den vanlige maten du og jeg kjøper i butikken ikke er god eller trygg nok. Må jeg kjøpe økologisk for å føle meg trygg?.

- Det er et veldig farlig signal å sende ut, sier Høyres næringspolitiske talsmann.

Ane H. Kismul

Norge er i en særstilling når det gjelder produksjon av mat, og forbrukerne trenger ikke å bekymre seg for dårlig mat.

- Det er få land som har en slik matvareproduksjon som Norge. Og maten vi spiser her til lands regnes som trygt med et fantastisk utbygd matvaretilbud, sier Kismul.

- Vi vil hele tiden strekke oss etter hvordan man kan gjøre fremtiden mer miljøvennlig, og økologisk landbruk er en viktig del av denne fremtiden, og det er derfor vi skal satse på dette, legger hun til.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Salget av økologisk mat øker- men bøndene blir færre

  2. - Økomålet er avblåst av regjeringen

  3. Ap mener Høyre vil sentralisere norsk landbruk

  4. Tidenes salgsvekst av økologisk mat

  5. Tidenes matauk av økologisk mat