Sterk støtte til gruvedrift og sjødeponi i Finnmark

Næringsdepartementet avviser alle innvendinger mot gruvedrift i Kvalsund kommune i Finnmark og deponering av gruveavfall i Repparfjorden.

KOBBER KOMMER: Gruveselskapet Nussir ASA får sterk støtte til gruvedrift og deponering.

Nussir.no
  • NTB
Publisert:,

Gruveselskapet Nussir ASA får samtidig sterk støtte for planene om å sette i gang utvinning av kobberforekomstene på Nussir og Ulveryggen. Næringsdepartementet klargjør sitt standpunkt i et brev til Miljøverndepartementet.

Brevet inneholder Næringsdepartementets kommentarer til innsigelser fra Sametinget, reindriftsnæringen og Fiskeridirektoratet Troms og Finnmark mot Kvalsund kommunes reguleringsplan for området.

Miljøverndepartementet skal ta standpunkt til innsigelsene.

Næringsdepartementet framhever den store økonomiske verdien av prosjektet. Nussir ASA har anslått at gruvedriften vil gi arbeid til minst 150 ansatte og innebære en årlig omsetning på 600-700 millioner kroner.

- Etter fristen

Næringsdepartementet argumenterer for at Miljøverndepartementet skal se helt bort fra innsigelsen fra Fiskeridirektoratet Troms og Finnmark om deponering av gruveavfall i Repparfjorden. Begrunnelsen er at Kvalsund kommune mottok denne innsigelsen tre måneder etter fristens utløp.

«Nærings- og handelsdepartementet er enig i at innsigelser som fremmes etter fristens utløp ikke bør være gjenstand for nærmere vurderinger», heter det i brevet.

Likevel kommer Næringsdepartementet med en kommentar også til denne delen av prosjektet: «Det er etter vårt syn ikke sannsynliggjort at et sjødeponi i dette tilfellet vil kunne ha vesentlige negative næringsmessige konsekvenser for kommersielt fiske eller vesentlige negative miljømessige konsekvenser som tilsier at reguleringsplanen ikke stadfestes.»

LES OGSÅ:

  • Kritiseres for å ha for mange ingeniører
  • Saumfarer Nord-Norge for metaller

- En liten næring

Næringsdepartementet bruker økonomiske argumenter mot innsigelsene fra Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark og fra Sametinget. Begge disse instansene har påpekt at den planlagte gruvedriften vil medføre negative virkninger for reindriften.

Næringsdepartementet skriver at reindriften i dette området totalt sett utgjør en liten del av den samlede reindriften i Norge, og at totalt sett er reindriftsnæringen «i økonomisk forstand en liten næring.»

Departementet refererer tall som viser at inntektene for næringen i 2011 utgjorde totalt 285 millioner kroner. Av dette utgjorde de produksjonsbaserte inntektene 140 millioner kroner, statlig tilskudd 74 millioner kroner og erstatninger 70 millioner kroner. «Vederlag for arbeid og kapital er av Økonomisk utvalg for reindriften beregnet til 99 millioner kroner i 2011. Dette er et vesentlig mindre bidrag til verdiskapingen enn Nussir-prosjektet gir alene», skriver Næringsdepartementet.

Her kan du lese mer om

  1. Nussir

Flere artikler

  1. Sterke samiske reaksjoner på regjeringens ja til gruvedrift i Kvalsund

  2. Næringsdepartementet opprettholder konsesjon til kobberutvinning i Kvalsund

  3. Gruvedrift i Kvalsund: – Vi må bruke naturressurser for å skape arbeidsplasser

  4. Annonsørinnhold

  5. Derfor satser de på kobber i Finnmark

  6. Ja, hvorfor trenger vi egentlig flere arbeidsplasser?