Kaller permanent dagligvare-fokus i Konkurransetilsynet for «enorm seier»: – Nøyaktig det vi har bedt om

«Alle» i dagligvarebransjen er glade for økt og permanent støtte til Konkurransetilsynet. Konkurransedirektøren selv lover mer håndhevelse av konkurranseloven.

Kolonial.no-sjef Karl Munthe-Kaas mener han har grunn til å smile over lekkasjene fra stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvaremarkedet.
Publisert:

– Dette er en enorm seier, og er nøyaktig det vi har bedt om siden høsten 2017. Dette er et avgjørende tiltak for å håndheve konkurranseloven skikkelig, sier daglig leder i nettmatselskapet Kolonial.no, Karl Munthe-Kaas.

Mandag kunne E24 avsløre at næringsminister Iselin Nybø (V) har bestemt seg for å styrke Konkurransetilsynets innsats i dagligvarebransjen, og det permanent.

I tillegg vil Nybø sørge for at det gjøres årlige kartlegginger av innkjøpspriser, slik som ble gjort i fjor og presentert til stor overraskelse for både bransjen og Konkurransetilsynet selv.

– Når en lov ikke håndheves i denne bransjen på 15–20 år, så er det ikke rart at aktørene tilpasser seg. Det er åpenbart fristende for dominerende leverandører å ta høyere priser fra mindre kjeder, når det ikke kommer noen korreksjon fra tilsynet, sier Munthe-Kaas som har stått på barrikadene for strengere håndheving av konkurranseloven.

Les også

Vil gjøre Konkurransetilsynets søkelys på dagligvaren permanent

– Marsjordre til Konkurransetilsynet

En annen som er fornøyd med de første lekkasjene fra stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvaren er Rema-sjef Trond Bentestuen, som sier det gjør ham «optimistisk».

– Til syvende og sist er dette en kamp om virkelighetsforståelsen i norsk dagligvare. Enten så mener man at det er beinhard konkurranse og ting er bra, eller så mener man at bare tre store aktører er for lite, og at markedsandelene viser at konkurransen blir svakere med tiden.

– Men man kan ikke misforstå Nybø i dette. Jeg mener lekkasjene viser en klar marsjordre til Konkurransetilsynet og håper det peker i retning av at nå skal Konkurranseloven håndheves skikkelig. Frem til nå har tilsynet dratt føttene etter seg i denne saken, sier Bentestuen.

Bentestuen og Rema har de siste årene tapt markedsandeler til konkurrenten i Norgesgruppen, og mener i likhet med Kolonial.no at dette handler om så store forskjeller i innkjøpspriser at det strider mot konkurranseloven.

I tillegg til en konklusjon i Konkurransetilsynets pågående saker mot Norgesgruppen og flere store leverandører om mulig brudd på konkurranseloven, ønsker også Bentestuen at stortingsmeldingen inneholder et mål om å få på plass en veiledning om nøyaktig hva som er konkurranseskadelige innkjøpsforskjeller – helst i prosent.

Munthe-Kaas er i likhet med Bentestuen opptatt av Konkurransetilsynets rolle i saken.

– Jeg håper inderlig at Konkurransetilsynets linje om å ikke gripe inn nå er lagt død. Det at de i fjor fikk kjennelse fra tingretten om å gjennomføre razzia betyr at de mener det sannsynligvis har skjedd et lovbrudd. Da blir det vanskelig å forklare hvorfor bevissikringen i fjor ikke skjedde for mange år siden. 

Administrerende direktør i REMA1000 Trond Bentestuen.
Les også

Reitangruppen økte omsetningen med to milliarder i 2019

Konkurransedirektøren lover håndhevelse

Konkurransedirektør Lars Sørgard sier deres permanente fokus på dagligvare gir dem trygghet i arbeidet de har påbegynt.

– Vi tenker å fortsette det arbeidet vi nå er allerede godt i gang med, og vil følge to spor: Mer håndheving av konkurranseloven, og mer markedsovervåkning, sier Sørgard.

Han er ikke enig med Munthe-Kaas i at loven ikke har blitt håndhevet, og viser til at man stoppet Norgesgruppens ønskede innkjøpssamarbeid med Ica.

– Vi gjør det vi mener til enhver tid er riktig, og har foretatt prioriteringer i dette markedet som vi selvsagt står inne for, sier Sørgard og fortsetter:

– Forskjell i innkjøpspriser kom jo for alvor på dagsorden for to år siden etter Oslo Economics sin rapport pekte på det som den viktigste etableringshindring, og etter det startet vi kartlegging av innkjøpsbetingelser. Nettopp det ledet til at vi åpnet en etterforskningssak som omhandler innkjøpspriser.

At Rema-sjefen mener at tilsynet har dratt beina etter seg i denne saken, mener Sørgard heller ikke er tilfellet:

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen. Det departementet nå gjør viser at  de har tillit til vårt arbeid, og at konkurranseloven er et viktig virkemiddel for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.

Les på E24+

Disse skal avgjøre dagligvarebransjens viktigste slag

Håper flere leverandører inkluderes i kartlegging

Også Norges største dagligvarekonsern, Norgesgruppen, sier det er positivt at Konkurransetilsynet får større kapasitet og ressurser.

Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt, Bård Gultvedt, kaller det «riktig og fornuftig» at «prosjekt dagligvare» blir permanent.

– Når Konkurransetilsynet skal innhente innkjøpspriser på nytt, er det noe dere tenker de burde gjøre annerledes?

– Vi tenker det hadde vært positivt om man fokuserte mer på ytelser og motytelser, og at man i tillegg hadde utvidet antallet leverandører man innhenter priser fra.

Han mener også det er viktig at man ikke kommuniserer budskapet på en måte som skader konkurransen.

– At det er et betydelig fokus på vår bransjen må vi finne oss i når vi er så store. Derfor mener vi styrkingen av Konkurransetilsynet er bra og vil skape tillit, sier Gultvedt.

Les også

McDonald’s med salgsrekord i 2019: – Vil ikke hente inn det vi har tapt i 2020

Avskrekkende effekt

Kolonial-sjef Munthe-Kaas tror forhandlingene med leverandørene denne høsten vil bli annerledes på grunn av signalene fra Næringsdepartementets stortingsmelding, og sier dette vil ha en helt tydelig avskrekkende effekt.  

– Jeg forventer at de dominerende leverandørene senker prisene og reduserer forskjellene for å unngå bøter.

Konkurransedirektør Sørgard ønsker ikke å si om de ser den samme typen innkjøpsforskjeller i tallene for 2018 og 2019 som de tallene som allerede har blitt lagt frem, og påpeker at det er tallene for 2020 han er virkelig spent på.

– Vil kartleggingen av innkjøpspriser fremover foregå på samme måte som nå?

– Vi vil følge noe av den samme malen, og vi har allerede kommet langt på 2018- og 2019-tallene. Det er noen som har utsatt innlevering på grunn av corona, men vi har kommet langt.

Publisert: