Isaksen tar app-grep for å gi deg lavere taxi-pris

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier norske taxipriser er for høye og varsler grep. - Vi mener apper er fremtiden og at det vil kunne gi lavere kostnader og priser.

APPER TIL STRID: Næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen varsler at taksameterets tid snart kan være over. Foto: Terje Bringedal
Publisert: Publisert:

Isaksen sier at dagens taksameter-system kan bli erstattet av apper neste år.

VG skrev onsdag om meget høye taxipriser i Norge. En 13 minutters taxitur i Oslo i påsken koster mellom 407 kroner (Oslo Taxi) og 528 kroner (Taxi 2).

Det får selv relativt sindige Isaksen til å riste oppgitt på hodet - og å foreslå endringer som kan gi forbrukerne lavere priser når de skal ta taxi.

– Heldigvis har vi verktøy til å påvirke. Regjeringen har nylig fått en omfattende rapport fra et utvalg som har sett på muligheten for at ny teknologi kan endre dagens drosjenæring og at det kan bidra til et bedre drosjetilbud.

– Sikkerhet er vel så viktig

I rapporten konkluderes det med at apper kan overta for taksametre.

– Ny teknologi kan legge til rette for nye forretningsmodeller. Det kan føre til nye og billigere drosjetjenester. Ikke minst har forbrukerne en forventning om at ny teknologi tas i bruk. Da er det viktig at vi henger med i reguleringen for å utnytte mulighetene.

– Da Uber kom inn i det norske markedet var det mange unge jenter som ble faste brukere fordi de fikk oppgitt navnet på sjåføren og mail straks etterpå, som viste hvor de hadde kjørt: Det ga trygghet for ikke å bli utsatt for noe?

– Lave priser til kundene er viktig, men sikkerhet er vel så viktig: Vi er avhengige av å finne løsninger som gir minst like god beskyttelse som i dag og systemer som sikrer ordnede arbeids- og skatteforhold.

– Mange av taxiselskapene har allerede utviklet app-løsninger, som brukes ved siden av sentralbord, som kopling mellom sjåfør og kunde?

– Ja, utviklingen går i den retning. Ved å gå over til apper, vil kostnadene kunne gå ned.

Neste sommer

Han fremholder at det i dagens taksameter stilles krav til prisberegning som er basert på målinger foretatt underveis under drosjeturen.

– Dette blir utfordret av andre forretningsmodeller der prisen beregnes på andre måter. Et fysisk taksameter medfører dessuten en kostnad som kan hindre at flere etablerer seg i drosjenæringen.

– Når kan deres app-regime starte?

– Saken skal ut på høring nå fra Samferdselsdepartementet, så vi håper å kunne konkludere i løpet av 2020.

– Kanskje sammen med de nye taxi-reglene til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), som skal tre i kraft 1. juli 2020?

– Vi får se om det er mulig å få til.

Onsdag i forrige uke la Dale frem et forslag om å fjerne taket på antallet drosjeløyver, hvor målet er å få mer konkurranse for å presse prisene. Det kan føre til at blant annet Uber og Lyft kan restarte sin ordinære tjeneste.

Slår tilbake

Pressetalsperson Atle Hagtun i Norges Taxiforbund er sterkt kritisk til at det skal bli flere løyver.

– Resultatet blir det stikk motsatte, som det er overalt hvor drosjemarkedene liberaliseres. Senest i Danmark og Finland i fjor. Prisene stiger, kvalitet og lønnsevne går ned. De som skulle bli billigere er dyrest:

– Dette skyldes iboende markedssvikt, men det klarer altså ikke høyresiden å forstå. Enhver drosjesjåfør kan forklare at det blir mindre å tjene jo flere som skal dele på kundene, sier han.

– Når det gjelder at taksameterkravet skal fjernes, så er det helt greit for oss, men det gjenstår å se om en rent digital løsning kan ivareta de samme kontrollbehovene:

– Kampanje for Uber

– Det er en fare for konkurranse på ulike vilkår fordi taksameter kreves i offentlige kontrakter om pasientkjøring, skolekjøring etc. Men vi får se hva som kommer. Per i dag er taksameter lovpålagt, og det virker nærmest som om Isaksen anklager drosjenæringen for dette, sier han og legger til:

TØIs ferske rapport underbygger at regjeringen er på ville veier, men det er som å snakke til en vegg. Årsaken er dels ideologisk, men primært at premissene er lagt av en radikal gjeng av liberalister som har fått gjennomslag for sin årelange kampanje for selskapet Uber. Hvis det er de som skal sørge for lavere priser, må Isaksen forklare hvordan. Er det løsarbeidersamfunnet regjeringen vil ha, spør han.

PS: Det er Justervesenet som fikk i oppdraget av Næringsdepartementet med å utrede alternativer til taksametre. Utvalget har bestått av folk fra Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, Skatteetaten, Pasientreiser, Helseforetak og Samferdselsdepartementet, som har ansvar for drosjereguleringen.

Les også

Slik blir Ubers flygende taxier

Les også

Derfor tjener mannlige Uber-sjåfører bedre enn kvinnelige

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om