Temperaturen stiger i norsk industri

Innkjøpssjefindeksen (PMI) steg til 56,2 poeng i april, som er 1,2 poeng høyere enn måneden før. Tallet tyder på økt aktivitet i industrien.

ØKT AKTIVITET: Aktiviteten i norsk industri øker igjen i april, etter å ha falt i februar og mars, ifølge innkjøpssjefsindeksen fra DNB og Norsk Forbund for innkjøp og logistikk. Indeksen varierer mye, og ses derfor på som en noe upålitelig indikator på retningen i industriutviklingen. Dette er et illustrasjonsbilde fra castingprosessen ved Hydro Karmøy.
Publisert:

Oppgangen i april kommer etter at indeksen falt noe i februar og mars, fra en topp på 58,5 poeng i januar.

April-målingen på 56,2 skyldes en oppgang i delindeksene for produksjon, ordre, sysselsetting og lager, mens indeksen for leveringstid gikk ned.

Det melder Norsk Forbund for Innkjøp og logistikk og storbanken DNB, som legger frem den månedlige PMI-målingen i fellesskap.

«Produksjonsindeksen steg til høye nivåer i historisk målestokk», heter det i meldingen.

For innkjøpssjefsindeksen PMI vil en indeks på over 50 tyde på økt aktivitet i industrien, mens en indeks under 50 tyder på nedgang i aktiviteten.

– Bred oppgang

På forhånd var det ventet en oppgang i norsk PMI til 56,0, ifølge DNB Markets.

«Samlet sett fortsetter PMI-en å understøtte det generelle bildet av en bred, men moderat, oppgang for industrien», skriver analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en oppdatering.

Analytiker Jeanette Strøm Fjære DNB Markets

Hun skriver videre at Norges Bank legger større vekt på sin egen temperaturmåler hos norske bedrifter, Regionalt nettverk, og at dagens tall ikke endrer utsiktene for DNB Markets' forventning om en renteheving i september.

Dette er utviklingen i indeksen så langt i år:

  • Januar: 58,5 poeng
  • Februar: 57,0 poeng
  • Mars: 55,0 poeng
  • April: 56,2 poeng

Svensk PMI falt

Sveriges PMI ble også lagt frem onsdag morgen. Svensk PMI falt til 54,5 poeng i april fra 55,9 måneden før, ifølge Dow Jones.

Norsk PMI ble første gang utarbeidet i 2004. Den måler vareflyten i bedrifter, og brukes til å ta pulsen på aktiviteten i industrien. Indeksen har fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Over 40 land legger frem PMI-indekser, og disse påvirker ofte landenes valutakurser og renter, ifølge Nima og DNB.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om