Ap-lederen tror ikke markedet alene kan løse klimakrisen: – Krever en annen type næringslivspolitikk

Jonas Gahr Støre mener staten må spille en mer aktiv rolle dersom man skal lykkes i å kommersialisere hydrogen, CO2-rensing og og havvind.

Ap-leder Jonas Gahr Støre skal i høst legge frem forslag til nytt partiprogram. Han varsler tiltak for å hindre at ungdom faller utenfor samfunnet.
 • Alf Ole Ask - Aftenposten
Publisert: Publisert:

Ap-leder Jonas Gahr Støre er tilbake i byen etter ferie med hele storfamilien på Engeløya i Steigen. Turen var familiens markering av at han i august runder 60 år.

Nå er han i innspurten i arbeidet med forslag til nytt partiprogram for neste stortingsperiode. Forslaget fra programkomiteen, som han selv leder, skal legges frem i månedsskiftet september-oktober.

Må hjelpe ungdommen

Vårsesjonen på Stortinget var preget av korona-tiltak. Nå mener Ap-lederen at oppmerksomheten må rettes mot dem som i vårens dugnad tok et tyngre løft enn andre.

– Under korona-epidemien har vi hatt en disiplinert dugnad hvor vi har prioritert de eldre og syke. Det har åpenbart vært riktig. Nå må vi støtte dem som har betalt den høyeste prisen, sier han.

Støre peker spesielt på ungdom under utdanning, og de som skal ut på arbeidsmarkedet etter sluttført utdanning.

Han er bekymret for den sterke økningen av unge uføretrygdede. I tillegg at for mange skal falle utenfor arbeidslivet.

Flere gjennom videregående

– Det er noen som snakker om at vi kan få en tapt generasjon. Det er feil, ingen generasjon går tapt. Men det er noen store utfordringer som møter dagens unge, sier han og legger til:

– Vi må få flere til å gjennomføre videregående skole, særlig i yrkesfag. I dag faller mellom 20 og 25 prosent fra. Uten avsluttet videregående utdanning risikerer de aldri å komme inn i yrkeslivet.

Støre understreker at det må satses mer på bedre utstyr i yrkesfag og bedre studiefinansiering. Her vil Ap komme tilbake med konkrete forslag i programmet, lover han.

Ap-lederen bekymrer seg for at ungdommen i stadig større grad vil falle utenfor arbeidslivet.

Teknologioptimist

Digitaliseringen har skutt fart under pandemien. Ny teknologi fører til at arbeidsplasser for ufaglærte forsvinner.

– Arbeiderbevegelsen har aldri fryktet ny teknologi, vi frykter gammel. Men det krever at vi setter inn ressurser for å gi folk kompetanse til å beherske den, sier Ap-lederen.

Han sier partiets grunntese er at så lenge det finnes uløste oppgaver, så finnes det jobber.

– Det kommer innenfor industri og varehandel, men mye av det vil være innenfor det som er knyttet til helse. Da må vi vri ressursene dit, sier han.

Boligpolitikk for de unge

Utdanning er en viktig faktor for å redusere forskjellene i samfunnet, mener Støre. Det samme gjelder boligpolitikken.

Inngangsbilletten til egen bolig er for mange unge uoppnåelig. Ifølge Støre gjelder ikke det bare i storbyene.

– Noen vil tilbake til det gamle systemet med prisregulering og den tradisjonelle sosiale boligbyggingen. Det er ikke mulig, sier han.

– Men hvordan skal du konkret hjelpe folk inn i boligmarkedet?

– Det handler om skattesystemet og om å bygge nye boliger. Men det handler også om hva vi investerer i Husbanken, utvide ordningen med startlån for ungdom. Vi må vurdere øke stipendandelen i studiefinansieringen, fordi det vil gjøre det lettere for unge med høyere utdanning å finansiere egen bolig. Dette er utfordringer som vi i programprosessen må finne gode svar på, forklarer han.

Aktiv bruk av staten

Ap lager nå et program for neste stortingsperiode. Målet om at utslippene skal halveres innen 2030, legger tydelige føringer.

– Det grønne skiftet kommer ikke til å skje på vanlig måte som følge av tilbud og etterspørsel i et marked. Skal det virkeliggjøres krever det en annen type næringspolitikk, og en mer aktiv bruk av statlig eierskap som setter mål og bidrar til å skape etterspørsel, sier han.

Støre viser til at staten må spille en mer aktiv rolle, dersom det skal skapes et marked for hydrogen, få en kommersiell lønnsom teknologi for rensing av CO₂ og gjøre havvind kommersielt.

– Staten må være en mer langsiktig og risikovillig investor enn private, understreker han.

– Hvordan skal staten være en mer aktiv eier?

– Staten har vært en passiv eier i Equinor. Andre mindre aksjonærer har vært tydeligere i sine forventninger. Vi må ha klare krav om hva selskapene der staten er medeier, kan bidra med av industriutvikling og i det grønne skiftet. Det må staten formidle gjennom de riktige organene som styret og generalforsamlingen, sier Støre.

Jonas Gahr Støre mener markedet alene ikke kan løse klimakrisen og varsler mer aktiv bruk av staten.

Olje og klimarisiko

Han vil ikke dele Equinor i en oljedel og en fornybar del i dag.

– Equinor vil det neste tiåret være vårt ledende energiselskap. Det skal drive med olje og gass, men også kutte utslipp på norsk sokkel og øke andelen i fornybar energi. Det ser vi at det allerede også er på vei til i dag, sier han.

– Staten eier 67 prosent i Equinor og direkte omkring 40 prosent av reservene på norsk sokkel. Er ikke staten for eksponert for klimarisiko ved så stort eierskap i oljen?

– Det kommer til å bli en diskusjon om det. Klimarisikoutvalget var et viktig oppspill. Jeg mener at per i dag er staten fornuftig eksponert og fellesskapet har kontroll. Det kan komme justeringer i dette, men det må gjøres på et gjennomtenkt grunnlag, sier han.

Debatt fra skyttergravene

Klimapolitikken kommer til å bli et av de vanskeligste temaene i programarbeidet. Her skal man forene AUF, som konkurrerer om gunsten til klimastreikende ungdom, med tradisjonelle velgere blant oljearbeidere langs kysten.

– Er ikke det umulig?

– Jeg er glad for at både Fellesforbundets Jørn Eggum og AUF-leder Ina Libak er under vårt tak. Vi er uenig om enkeltsaker og i noen valg, men vi er enige om målet. Ina har valgt Ap og ikke et ensaksparti. Hun er opptatt av at folk skal ha en jobb, og ingen av Jørns medlemmer benekter klimaendringene. Her skiller Ap seg fra andre partier. Vi vil kutte utslipp og skape jobber. Vi må få til begge deler, sier han.

Støre vil ikke være med på at deltagerne i klimadebatten i Ap er tilbake i skyttergravene etter koronakrisen, slik partiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide formulerte det.

– Vi må være forberedt på et stort engasjement i den klimadebatten som vi nå skal inn i forbindelse med programarbeidet, sier han.

Han forsvarer skattepakken til oljeindustrien og kompromisset om iskanten.

– Men de svekket Aps klimaprofil?

– Nei, de to pakkene samlet et bredt flertall i Stortinget. De var viktige. Vi klarer ikke et grønt skifte om industrien brekker ryggen. Ap kunne nok ha fått en økt oppslutning på målingene om vi i de sakene og andre koronatiltak hadde vært knallharde i opposisjon. Men det ville ikke vært bra for Norge, og det ville ikke vært bra for Ap, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Jonas Gahr Støre
 2. Equinor
 3. Klimapolitikk
 4. Teknologi
 5. Næringslivspolitikk

Flere artikler

 1. Støre besøkte Equinor: - Et regjeringssamarbeid med MDG er uaktuelt

 2. Kritisk til Støres nye næringspolitikk: – Forstår ikke privat næringsliv

 3. Betalt innhold

  Støre om Bergen Engines: – Disse arbeidsplassene må vi sikre

 4. NHO-sjefen: – Oljepakken er et klimatiltak

 5. Equinor-styret avviser klimaforslag: – Trenger en dytt fra aksjonærene