Gjeldsavtale i havn – Einar Aas unngår konkurs

Etter at Agder Energi til slutt godtok forslaget som lå på bordet har Einar Aas, Nasdaq-børsen og kreditorene nå blitt enige om en gjeldsløsning. Avtalen sikrer at krafttraderen beholder huset i Grimstad og unngår konkurs, men han må samtidig selge unna andre eiendeler for å betale kreditorene.

FÅR BEHOLDE HUSET: Einar Aas skal i henhold til avtalen som er inngått med kreditorene få beholde huset sitt i Grimstad. Arkivbilde.
Publisert:

Etter at forhandlingsfristen gikk ut mellom råvarebørsen Nasdaq, kreditorene og Einar Aas gikk ut onsdag kveld, var det bare én aktør som gjensto: Agder Energi.

– Agder Energi er uenig i avtalen, men har besluttet å ikke komme med flere protester, skriver Nasdaq-børsen i en melding torsdag.

Dermed har man nå fått på plass en gjeldsavtale som styrer hvordan Einar Aas skal dekke inn gjelden han pådro seg gjennom kraftspekulasjonen som kollapset i september.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte nyheten torsdag.

– Det er i dag inngått en utenrettslig avtale mellom Einar Aas på den ene side og hans kreditorer på den andre side, som med endelig virkning avgjør alle spørsmål dem imellom, skriver Einar Aas' advokat, Marius Moursund Gisvold, som er partner i Wikborg Rein, i en pressemelding.

Kreditorene, som inkluderer store kraftselskaper som Fortum, Vattenfall og Statkraft, måtte ut med en drøy milliard kroner for å fylle opp Nasdaqs sikringsfond, som led store tap da Einar Aas' portefølje ble tvangssolgt. Hvor mye de faktisk krevde tilbakebetalt og hvor mye de faktisk vil få fra Aas er ikke kjent.

Les på E24+

Dette er kraftmarkedet som felte Einar Aas

– Vi kan bekrefte at en juridisk bindende avtale for frivillig oppgjør med kreditorene har blitt ferdigstilt i dag (...) En frivillig avtale gir muligheten for å oppnå en betydelig høyere tilbakebetaling til deltagerne i misligholdsfondet sammenlignet med en konkurs, skriver Nasdaq-børsen i meldingen.

– Hvor mye kan kreditorene regne med å få tilbake?

– Vi har akkurat kommet frem til en avtale, men vår ambisjon er å gjøre det vi kan for å maksimere beløpet vi kan få tilbake til medlemmene, sier David Augustsson i Nasdaq til E24.

Avtalen innebærer også at Einar Aas ikke vil gå til krav mot Nasdaq-børsen for deres håndtering av porteføljen og saken:

– Som en konsekvens av avtalen vil Einar Aas ikke forfølge noen krav mot Nasdaq i anledning clearingsentralens markedshåndtering eller «close-out'en» av hans portefølje, skriver advokaten hans.

Både de svenske og norske finanstilsynene har satt i gang undersøkelser av saken i etterkant av kollapsen.

Les også

Kraftig omsetningsfall på kraftbørsen etter Einar Aas-kollapsen

Les på E24+

Einar Aas mot personlig konkurs: Historien om den mystiske kraftmilliardæren

Får beholde huset i Grimstad

Etter det E24 erfarer innebærer avtalen at Einar Aas får beholde huset sitt i Grimstad. I tillegg dikterer den hvordan Einar Aas skal bidra til å realisere en rekke verdier han sitter på for å kunne betale kreditorene tilbake.

Det er kommet et krav fra kreditorene på et gitt beløp, og partene har blitt enige om å selge unna et navngitt liste med eiendeler. Pengene fra dette salget vil kreditorene dele seg imellom i henhold til hvor mye de betalte inn til sikringsfondet.

Deretter er Einar Aas fritatt videre krav.

– Utover eiendelene man har blitt enige om å realisere er Aas fritatt for restkravet, sier Einar Aas' advokat, Marius Moursund Gisvold, til E24.

Hverken Gisvold eller Einar Aas selv ønsker å kommentere saken ytterligere.

I tillegg til sin store eiendom i Grimstad, som Aas altså får beholde, sitter krafttraderen på en rekke eiendommer, inkludert en stor leilighet på Tjuvholmen i Oslo. Han eier også mye kunst og er engasjert i eiendomsprosjekter i blant annet Spania.

Det var den 21. september det ble kjent at Nasdaq-børsen annonserte at Einar Aas, i samråd med sine advokater, hadde godtatt å inngå en frivillig gjeldsavtale med kreditorene.

Det var på det tidspunktet høyst usikkerhet hvor stor gjelden til Einar Aas egentlig var fordi det ikke hadde kommet inn formelle krav. Derfor var det også usikkert hvor mye som måtte selges unna for å dekke gjelden.

Einar Aas overlot kontrollen over eiendelene sine til advokatene sine for at kreditorene skulle få mer forutsigbarhet i prosessen. Nasdaq anbefalte alle sine medlemmer som ble påvirket av tapene til Aas' kraftspekulasjon om å godta en privat gjeldsforhandling.

Sjokkerte markedet

Det var den 11. september klokken 8.20 at oppgjørssentralen Nasdaq Clearing erklærte at Einar Aas var i mislighold.

Nyheten om den mediesky, Grimstad-baserte krafttraderen, kom som et sjokk på bransjen. Aas har gjennom en årelang periode bygget seg opp en betydelig formue på krafttradingen.

Årsaken til at Nasdaq tvangssolgte porteføljen til Aas var at han ikke klarte å stille nok sikkerhet for sine posisjoner etter at kraftprisene hadde utviklet seg helt annerledes enn ventet.

Aas hadde nemlig veddet på at norske og tyske strømpriser skulle bli likere, men i stedet økte de med over fem euro per megawattime bare i løpet av 10. september, noe som ifølge Nasdaq er 17 ganger mer enn svingningene på en normal dag.

Nasdaq Clearing har i etterkant av kollapsen justert sine marginkrav etter Aas’ mislighold.

E24 skrev den 30. oktober om hvordan den svenske kraftgiganten Vattenfall har hatt «seriøse» diskusjoner med Nasdaq etter at børsens sikringsfond ble tømt for å dekke tapene etter Einar Aas-krafttrading. Av milliarden Nasdaq måtte be medlemmene bidra med, måtte Vattenfall imidlertid ikke ut med mer enn 5,6 millioner.

Det har vært spekulert i om det er svenske Vattenfall som kjøpte derivatporteføljen til Einar Aas, men det svenske kraftselskapet har ikke villet hverken bekrefte eller avkrefte om det er tilfellet.

– Vi var veldig overrasket over hva som skjedde og at en enkeltaktør kunne ha en posisjon som nesten satte clearinghuset i mislighold. Vi har hatt seriøse diskusjoner med Nasdaq i etterkant, og så vidt vi forstår har de fulgt sine prosedyrer og retningslinjer, men det vil nok komme spørsmål i kjølvannet av denne situasjonen om reguleringene er gode nok, sa finansdirektør Anna Borg i Vattenfall på spørsmål fra E24 da selskapet la frem sine kvartalstall i oktober.

Les også

Overrasket over at Einar Aas-porteføljen nesten senket børsen

Les også

Krafttrader Einar Aas blir «frifunnet» av Nasdaq

Les også

Einar Aas-gransking snart klar

Publisert: