Abelias Omstillingsbarometer: Nordmenn har lav motivasjon for å starte bedrift
– Bekymringsfullt

Til tross for at vi ifølge Abelias Omstillingsbarometer 2017 mener det er gode oppstartsmuligheter i Norge, har nordmenn svært lav motivasjon for å starte egen bedrift.

Det satses på entreprenørskap i Norge, men Abelia mener det ikke går raskt nok. Her er statsminister Erna Solberg (f.v.), Jan Tore Sanner og Bent Høie (alle H) på gründerkollektivet Mesh i Oslo ved en tidligere anledning.

Foto: Erlend Aas NTB scanpix
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

– Mulighetene for å starte opp i Norge er gode, men sammenlignet med andre land er det bekymringsfullt at motivasjonen er så lav her, på et tidspunkt hvor vi er svært avhengige av nye ideer og løsninger, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Abelias Omstillingsbarometer 2017 viser at nordmenn har svært lav motivasjon for å starte opp for seg selv. I barometeret sammenlignes resultatene for Norge med resultater for 28 OECD-land. Mens Norge scorer dårlig, med et resultat på 30 prosent i rangeringen, ligger snittet for de fem landene i undersøkelsen som scorer høyest på denne indikatoren på 75 prosent.

– Entreprenørskap øker og får oppmerksomhet i alle land, men vi er overrasket over at Norge kommer såpass dårlig ut, sier Haugli.

– Alle store bedrifter i Norge i dag har en gang vært små, ofte med en gründer som drivkraft. Hvis vi skal takle omstillingen vi står overfor og ha et levedyktig næringsliv over tid, trenger vi både gode rammebetingelser for etablerte virksomheter og gründere som starter nye vekstbedrifter, sier han.

Det er andre år på rad at NyAnalyse utarbeider Omstillingsbarometeret for Abelia. Sammenlignet med i fjor er det få endringer i årets resultater. Også det mener Haugli er bekymringsfullt.

– Vi er i en ekstraordinær situasjon som følge av oljeprisfallet, men undersøkelsen gir ikke noen indikasjoner på at vi girer om tempoet i omstillingen, og det er bekymringsfullt, sier han.

Innovasjon Norge: – Overrasket

I tillegg til å score lavt på motivasjon, scorer vi dårlig på punktet finansiering, og under middels på punktene entreprenørutdanning og trening og entreprenøraktivitet. Snittet for de fem landene som scorer best ligger her mellom 70 og opp mot 90 prosent.

På punktet byråkrati, skatter og avgifter scorer vi imidlertid over middels, og på oppstartsmuligheter scorer vi svært bra.

OVERRASKET: Gründerdirektør Pål Thorvik Næss i Innovasjon Norge.

Foto: Inger MacKenzie

Innovasjon Norge er overrasket over funnet i Omstillingsbarometeret.

– Jeg synes det er overraskende at Norge scorer lavere på motivasjon for å starte egen bedrift når man ser på antall nyetableringer, som viser at mer enn 60.000 selskaper og enkeltmannsforetak ble startet i 2016, sier direktør for gründere og oppstartsbedrifter Pål T. Næss i Innovasjon Norge.

– Før fikk entreprenørskap mindre oppmerksomhet og spalteplass, men dette har endret seg, og vil forhåpentligvis bidra til at flere ser for seg en karriere som gründer, sier Næss.

Han trekker frem Regjeringens gründerplan som et virkemiddel til å forenkle oppstartsprosessen ved blant annet å sørge for mer tilgjengelig kapital i tidlig fase.

Derfor gir det god mening at Norge scorer høyt på oppstartsmuligheter, sier Næss.

– I Innovasjon Norge innretter og tilpasser vi våre virkemidler i takt med det vekstselskapene trenger for å oppnå suksess, og har tro på at dette i kombinasjon med flere gode gründere vil bidra til å øke motivasjonen hos andre også.

Opplever utfordringer i vekstfasen

Gründer Jørn Mikalsen, som står bak blant annet oppstartselskapene TikkTalk, VideoNor og Seevia, mener mye ligger til rette for å starte opp for seg selv i Norge i dag.

En utfordring er imidlertid at ting tar tid, mener han – særlig dersom man ønsker å starte opp noe inn mot offentlig sektor.

– Du må kunne stå i det, sier Mikalsen, og fortsetter:

– Andre land har rammebetingelser som gjør at en kan bevege seg raskere, men det vi har i Norge er et godt sikkerhetsnett som fanger deg opp dersom du ikke lykkes.­­ En kan spørre seg om behovet for sikkerhetsnett ville vært like stort dersom rammebetingelsene var mer dynamiske og ga mer rom for innovasjon i samarbeid med kundene.

HØY MOTIVASJON: Gründer Jørn Mikalsen står bak oppstartsselskapene TikkTalk, Seevia og VideoNor.

Privat

Han har selv fått oppleve utfordringene i offentlig sektor gjennom TikkTalk, et selskap som tilbyr nettbaserte tolketjenester for privatpersoner og profesjonelle aktører. Mikalsens rolle i TikkTalk i dag er arbeidende styreleder.

– I offentlig sektor har vi møtt kunder som vil ta i bruk innovasjonen nesten på dagen, men får ikke lov på grunn av prosesser som foregår på direktoratsnivå. Det hemmer utvikling og setter oss tilbake i forhold til konkurrenter i utlandet, forteller han.

Mikalsen tror samtidig at det trengs en sterkere satsing i skolen på ungt entreprenørskap, og trekker frem gründerarenaer og startupmiljø som Startuplab og Måløymiljøet som svært positivt.

– Dette er en arena hvor man kan matche investorer og gründere og det gir synergieffekter. Vi har blitt gode på selve oppstarten, hvor blant annet Innovasjon Norge har laget en god støtteordning, men videre må vi også fokusere mer på vekstfasen og behovet for kapital, sier han.

– Må ha noe man brenner for

I motsetning til mange andre – skal man tro Omstillingsbarometeret 2017 – har Mikalsen høy motivasjon for å starte opp egen bedrift. Det er det han har holdt på med de siste syv årene, etter at han i 2010 forlot det norske teknologiselskapet Tandberg. Mikalsen tror det handler om lidenskap.

– Det handler ikke så mye om penger, det å starte opp noe. Men man må ha noe man brenner for, og noe man vil endre. Det skaper mening, fordi man kan være med å løse problemer og bidra til noe nyttig i samfunnet.

Les også

Norske suksessgründere og investorer lanserer et AI-fond på en milliard kroner

Han tror det har skjedd en endring i og rundt gründerkulturen som gjør at flere forstår hva det handler om, og opplever nå at stadig flere griper muligheten til å starte opp for seg selv dersom den kommer.

– For ti år siden var det å være gründer fryktelig vanskelig. Man ble sett på som enten kynisk, en som bare ville tjene penger, eller naiv – en som bare ville redde verden. I dag har mediene begynt å skrive om gründere og oppstartsbedrifter på en mer positiv måte hvor samfunnsnytten i større grad belyses.

Vil ha entreprenørskap inn i studieprogram

Abelia-sjef Haugli tror det er flere og sammensatte årsaker til at nordmenn har så lav motivasjon for å starte bedrift – til tross for at vi altså mener at vi har svært gode oppstartsmuligheter: Forskning og utdanning som ikke henger med, et skattesystem som favoriserer investeringer i eiendom, og lite innovasjon i offentlige anskaffelser.

– Det er for få av våre utdanningsinstitusjoner som har oppstart av bedrifter som del av et studieprogram, sier Haugli.

Han påpeker at mange studier har akademisk forskning som mål og at diskusjoner blant unge om yrkeslivet handler om å velge arbeidsgiver, ikke om mulighetene for å begynne for seg selv.

FORESLÅR SKATTEINCENTIVER: Abeliadirektør Håkon Haugli i NHO.

Foto: NHO

For eksempel viser Universum-listene at store selskaper og offentlige arbeidsplasser er de stedene hvor flest studenter ønsker å jobbe.

– Vi har en stor olje- og gassektor som har tiltrukket seg mange dyktige mennesker i veldig mange år, og som har kunnet tilby trygge arbeidsplasser med høyt lønnsnivå. Et fast ansettelsesforhold i en stor bedrift er ofte den formen for verdiskaping som vi kjenner best, sier Haugli.

Dessuten er tilgangen på risikokapital dårlig i Norge, påpeker han.

– I skattesystemet belønnes vi med å investere i eiendom fremfor oppstartsbedrifter. Her må vi se på hvordan skattesystemet kan utvikles slik at det lønner seg å investere i fremtidens næringsliv, sier Haugli.

Foreslår skatteendringer

Å starte opp for seg selv innebærer risiko, men noen endringer i skattesystemet kan gjøre at oppstartsfasen oppleves tryggere, mener Abelia.

Les også

Kronikk: Norge trenger flere bedrifter og næringer med internasjonale ambisjoner

– Vi har foreslått skatteincentiver for investering i bedrifter og endring i opsjonsbeskatningen. I dag er det vanskelig å tiltrekke seg de smarteste hodene ved hjelp av opsjoner fordi det er skattemessig ugunstig å få eierandeler. Det blir som et lotteri hvor man blir skattlagt for et lodd før det gir gevinst – hvis det i det hele tatt gir gevinst. Vårt forslag er å flytte skattleggingen til tidspunktet du realiserer gevinsten ved opsjonen, sier Haugli.

Han mener også at myndighetene har et ansvar som bestiller av nye løsninger:

– Vi har en god offentlig sektor som løser mange oppgaver for oss. Vi tror at motivasjonen for å starte bedrift kan øke dersom det offentlige blir en krevende kunde som etterspør innovative løsninger og dermed stimulerer til entreprenørskap.

Les også

Sjefen for «Indias Uber» jakter ansatte i Norge

Les også

Lanserer AI-fond på én milliard kroner

Les også

Ung gründer folkefinansierer klokker med lakseskinn

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Gründere
  2. Entreprenørskap
  3. Norge

Flere artikler